Thursday, March 16, 2006

یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام در خطر مرگ قرار گرفت

بر اساس اطلاعیه ای که دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ منتشر کرد، ، زندانبانان زندان گوهردشت به طور متناوب به ولی الله فیض مهدوی ۲۸ ساله که در سال ۲۰۰۱ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به مرگ محکوم شده است، گفته‌ اند وی را در تعطیلات نوروزی به جوخه مرگ می سپارند. ولی الله فیض مهدوی هم اکنون در زندان گوهردشت کرج نگه‌‌ داری می شود.
رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین و سراپا خون‌بار خود، هزاران هزار زندانی سیاسی را در زندان‌های مخوف خود به جوخه مرگ سپرده است. در هر زمان و شرایطی، با توجه به فضای جامعه و رشد نارضایتی‌های اجتماعی و به ویژ زمانی که در تنگا قرار گرفته است، برای ضربه زدن به روحیه مقاومت‌ آمیز توده‌های مردم، به ویژه زندانیان سیاسی، زندانیانی را که به مرگ محکوم کرده است، یکی بعد از دیگری به جوخه مرگ می‌سپارد.
این رسم جنایت‌کاران اسلامی حاکم برای ایران طی نزدیک به سه دهه گذشته بوده است. جانیان حاکم، در تاریخ هفت فوریه ۲۰۰۶، زمانی که اعتراضات کارگران شرکت واحد و اعتصابات و اعتراضات کارگری فضای جامعه را احاطه کرده بود و رژیم درگیر بحران‌های فزاینده داخلی و خارجی شد، حجت زمانی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به جوخه مرگ سپرد و برای زندانیان سیاسی کرد چندین حکم مرگ صادر کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) از جهانیان، همه‌ی آزادی‌خواهان و مخالفان مجازات مرگ می‌خواهد، رژیم اسلامی حاکم بر ایران را برای لغو احکام مجازات مرگ تحت فشار قرار دهند و به خطری که ولی الله فیض مهدوی و سایر زندانیان سیاسی محکوم به مرگ را تهدید می‌کند، اعتراض کنند.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)۲۵ اسقند ۲۰۰۶ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۰۶‌

0 Comments:

Post a Comment

<< Home