Tuesday, March 14, 2006

زندانیان سیاسی در زندان رجائی‌شهر کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

روز یکشنبه گارد زندان به بند شش زندان گوهردشت حمله کرد و تعدادی از زندانیان مجروح شدند. این حمله را فردی به نام رضا ترابی، مسئول روابط عمومی زندان، و جاروئی، رئیس بند، دستور داده بودند و مجری ضرب و شتم، سرگرد جعفری، که از گارد زندان است، بود. وی بدون دلیل دست به این عمل زد. دو زندانی سیاسی به نام‌های ولی‌الله فیض مهدوی و اسد شقاقی در آنجا هستند که مورد هتک حرمت و فحاشی این نفرات به خصوص آقای جاروئی قرار گرفتند.
فشارها برخانواده‌های زندانیان افزوده شده و بعد از اعتصاب غذا خانواده‌ها موفق به ملاقات نشده‌اند. خانم امیرحشمت ساران که از دادگاه برای ملاقات با همسرش حکم گرفته بود، از صبح تا ساعت 4 بعدازظهر توسط فردی به نام علی محمدی، مورد تحقیر و توهین قرار گرفت که اجازه ملاقات نمی‌داد. سرانجام ده دقیقه ملاقات کابینی به خانم ساران داده شد.
صادق نقاشکار - سخنگوی برخی از زندانیان سیاسی گوهردشت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home