Wednesday, March 08, 2006

گزارش از زندان رجایی شهر - کیوان رفیعی زندانی سیاسی سابق

با سلام ديروزصبح مورخ 17/12/84 هيئتي خارجي در حدود 35 نفر متشکل از نمايندگان کشورهاي اروپا براي بازديد از زندان گوهردشت وارد اين زندان شدند گفتني است اين بازديد در پي نشست ژنو انجام گرفته است تنها رسانه اي که در اين بازديد حضور داشته از سوي شبکه خبر ايران بوده است از روز قبل از بازديد مسئولان زندان شروع به نظافت و چراغاني نمودن بند نموده بودند و براي زيبائي از گلهاي مصنوعي نيز استفاده نموده بودند بند 4 داراي جمعيتي بالغ بر 300 نفر ميباشد که اين آمار از سوي رژيم 60 نفر اعلام شده است و به همين منظور زندانيان را به همراه لوازم آنها براي پوشاندن آمار به هواخوري فرستاده بودند و غريب 8 ساعت زندانيان را در هواخوري نگاه داشته بودند و تلفنها قطع بوده است گفتني است کنترل شديدي بر آقاي بهروز جاويد طهراني بوده است و ايشان را جدا از بقيه به هواخوري منتقل و تحت کنترل قرار داده بودند
طبق اخبار رسيده بازديد تنها از بند 4 صورت گرفته است و حتي بازرسين از هواخوري نيز که زندانيان در آن بودند بازديد نکردند اين در حالي است که وضع بندهاي ديگر بسيار نابسامان تر است گفتني است در بند 4 در هر اتاق 5 متري حداقل 4 نفر سکونت دارد و زندانيان حق داشتن راديوهاي موج کوتاه را نيز ندارند و در حداقل امکانات و با بسياري از مشکلات بهداشتي و صنفي و امنيتي روبرو هستند

با آرزوي موفقيت کيوان رفيعي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home