Wednesday, February 22, 2006

تهدید زندانیان سیاسی گوهر دشت به مرگ

راديو فردا : صادق نقاشکار سخنگوی برونمرزی زندان رجایی شهر کرج در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در پی اعدام حجت زمانی، فشارها و تهدیدها از سوی شخصی به نام حاج کاظم و علیرضا حاتم که از مسئولان وزارت اطلاعات زندان گوهردشت هستند، بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر افزایش یافته است. آقای نقاشکار می گوید: روز سه شنبه سه مورد از سوی این دو شخص علیه آقایان اسد شقاقی و ولی الله فیض مهدوی تهدید انجام گرفته مبنی بر این که شما از بین خواهید رفت و همچنین از یکی از زندانیان سیاسی زندان سنندج، مجتبی رسول نیا که در تظاهرات های سنندج دستگیر شده بود، چند روزی است خبری نیست و در چند روز گذشته خالد هردانی را احضار کردند و به او اطلاع دادند که حکمت اعدامش تایید شده و اجرا خواهد شد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home