Wednesday, February 22, 2006

تهدید زندانیان سیاسی گوهر دشت به مرگ

راديو فردا : صادق نقاشکار سخنگوی برونمرزی زندان رجایی شهر کرج در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در پی اعدام حجت زمانی، فشارها و تهدیدها از سوی شخصی به نام حاج کاظم و علیرضا حاتم که از مسئولان وزارت اطلاعات زندان گوهردشت هستند، بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر افزایش یافته است. آقای نقاشکار می گوید: روز سه شنبه سه مورد از سوی این دو شخص علیه آقایان اسد شقاقی و ولی الله فیض مهدوی تهدید انجام گرفته مبنی بر این که شما از بین خواهید رفت و همچنین از یکی از زندانیان سیاسی زندان سنندج، مجتبی رسول نیا که در تظاهرات های سنندج دستگیر شده بود، چند روزی است خبری نیست و در چند روز گذشته خالد هردانی را احضار کردند و به او اطلاع دادند که حکمت اعدامش تایید شده و اجرا خواهد شد.

Tuesday, February 21, 2006

پيام تعدادي از زندانيان سياسي گوهردشت كرج در مورد شهادت حجت زماني


ما زندانيان سياسي گوهر دشت ، بدينوسيله پرواز خونين هم قفس خود حجت زماني را به حضور عموم ملت بزرگ ايران بويژه خانواده سر بلند زماني تسليت مي گوييم.
به نام آفريدگار آزادي و به نام خلق قهرمان ايران(در مسلخ عشق جز نکو را نکشتند)با درود بيکران به روح بزرگ تمامي جان باختگان راه آزادي.اي ملت قهرمان ايران ، براي ديدن ستارگان، ديگر نيازي نيست سربلند کرده وبه آسمان بنگريد زمين زير پايتان ستاره باران است.در سحرگاه 18 بهمن ماه، دست جنايتکار حاکمان ستمگر مذهبي ايران كه تا مرفق آلوده به خون مردم ستمديده ايران است ، دگر بار ستاره اي را از آسمان پر فروغ آزادي خواهان ميهن پايين کشيد و گلوي حجت زماني، زنداني سياسي را پس از تحمل 5 سال رنج در زندان و شکنجه در حالي که فرياد مرگ بر استبداد ، زنده باد آزادي سر ميداد در مسلخ زندان گوهر دشت، به طناب کينه و نفرت ملايان دشمن انسان و انسانيت سپرد.آري، گر مرد رهي ميان خون بايد رفت از پاي فتاده،سرنگون بايد رفتما زندانيان سياسي گوهر دشت ، بدينوسيله پرواز خونين هم قفس خود حجت زماني را به حضور عموم ملت بزرگ ايران بويژه خانواده سر بلند زماني تسليت مي گوييم.زندان گوهر دشت كرج 28بهمن 84

زندانيان زندان گوهردشت كرج در اعتراض به اعدام حجت زماني دست به اعتصاب غذا زدند

خانم سوسن زماني، خواهر شهيد قهرمان حجت زماني، همزمان با برگزاري مراسم سوگواري در هفت چشمه ايلام در مصاحبه با راديو فردا گفت: بعد از مدتها سکوت، سرانجام که مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی به او اطلاع دادند که حجت زمانی در تاریخ 18 بهمن ماه اعدام شده است. وی می افزاید در باره چگونگی اعدام برادرش به او اطلاعی داده نشد. خانم سوسن زمانی در حالیکه صدای عزاداری جمع کثیری از منزل وی به گوش می‌رسد، می‌گوید امروز (جمعه) برای تحویل گرفتن جنازه عازم تهران می‌شود.سوسن زماني:" بله خبر گرفتيم، كشتنش.گوينده: كي اين كار رو كردند؟سوسن زماني: 18 بهمن.گوينده: جنازه رو تحويل دادن؟سوسن زماني: نه هنوز.گوينده: كي قراره تحويل بدهند؟سوسن زماني: امروز مي خواهند تحويل بدهند. گوينده: پيش از حجت زماني دو برادر ديگر او به نامهاي خزعل و فلاح به ترتيب در سالهاي 1378 و 1379 در جريان فعاليت با سازمان مجاهدين خلق كشته شده بودند».راديو فردا طي يك خبر ديگر اعلام كرد: زندانيان گوهر دشت در اعتراض به اعدام حجت زماني دست به اعتصاب غذا زدند. زندانيان سياسي اين زندان در اعتراض به اعدام حجت زماني اعتصاب غذا كرده اند. به گفته اين راديو زندانياني كه در اعتصاب غذا به سرمي برند عبارت هستند از امير حشمت سازان، افشين با ايماني، ولي الله فيض مهدوي، اسد شقاقي، جعفر اقدامي و عليرضا كرمي خيرآبادي، آنها در اندوه از دست دادن زنداني هم بنداشان كه در زندان گوهر دشت بود با چشماني گريان و شرايط بسيار سختي مصمم اند كه اعتصاب غذا را ادامه بدهند در اعتراض به اين عمل غير انساني تمام زندانيان سياسي زندان گوهر دشت دست به اعتصاب غذا زده اند و از تمامي فعالين حقوق بشري چه در داخل و چه در خارج كشور مي خواهند كه براي نجات جان اين زندانيان اقدام كنند و پيشگيري كنند».

Thursday, February 16, 2006

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق - حجت زمانی اعدام شد


رژيم ضد بشري آخوندي، بامداد روز سه شنبه 18 بهمن ماه، در آستانه عاشوراي حسيني و سالگرد عاشوراي مجاهدين، قهرمان مجاهد خلق حجت زماني را كه از سال 1380 بيش از 4 سال و نيم در زندان تحت فشار و شكنجه بود، در زندان گوهر دشت، اعدام كرد.

متن اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران به قرار زير ميباشد

شهادت مجاهد خلق حجت زماني در آستانه عاشوراي حسيني
توسط دژخيمان رژيم پليد آخوندي در زندان گوهردشت

رژيم ضد بشري آخوندي، بامداد روز سه شنبه 18 بهمن ماه، در آستانه عاشوراي حسيني و سالگرد عاشوراي مجاهدين، قهرمان مجاهد خلق حجت زماني را كه از سال 1380 بيش از 4 سال و نيم در زندان تحت فشار و شكنجه بود، در زندان گوهر دشت، اعدام كرد. سه تن از سفله دژخيماني كه حكم شقاوتمندانه اعدام را به اجرا گذاشتند عبارت بودند از: دژخيم علي حاجي كاظم سركرده زندان موسوم به رجايي شهر در گوهردشت كرج، دژخيم ارجمندي و دژخيم ديگري بنام سيد، معاونان اجراي حكم.

حجت در تابستان سال 83 توسط شعبه ششم بيدادگاه ارتجاع موسوم به دادگاه انقلاب اسلامي، به 4 بار اعدام محكوم شده بود. سپس در پايان سال 1383 يك شعبه 2 نفره ديوانعالي ارتجاع مركب از آخوند سردژخيم، محسني اژه اي و نبي راجي با انبوه اتهامات دروغين به دو بار اعدام و پرداخت يك ديه كامل محكوم شد. حجت بهنگام ابلاغ اين حكم بي اعتناء به اتهامات و اراجيف مندرج در آن، در ذيل راي ديوانعالي ارتجاع با شجاعت فوق العاده نوشت: ”به راي صادره هيچگونه اعتراضي ندارم. حجت زماني – 18/1/84”.

قهرمان شهيد كه به هنگام بدارآويختن 31 سال داشت، در طول اسارت در زير شديدترين شكنجه هاي جسمي و روحي قرار داشت. دژخيمان پليد آخوندي با انواع شكنجه هاي فيزيكي و رواني تلاش كردند، روحيه او را در هم بشكنند و به توبه و تسليم وا دارند. در همين راستا وي را مدت مديدي به ميان زندانيان عادي و مجرمان خطرناك منتقل كردند. اما حجت قهرمان بر مواضع خود پايداري نمود و با شعار هيهات مناالذله، توطئه هاي رژيم و سردژخيمانش را در هم شكست. مجاهد شهيد حجت زماني در سالهاي 83 و 84 در اعتراض به اين وضعيت، بارها دست به اعتصاب غذا زد.

مجاهد خلق حجت زماني، سومين برادر و سومين شهيد از خانواده نامدار زماني در ايلام است كه بدست ايادي رژيم آخوندي به شهادت رسيدند. برادر بزرگتر حجت، پهلوان خزعل زماني در سال 1378 در كوهستانهاي ايلام و برادر ديگر او مجاهد خلق فلاح زماني در اسفند 1379 در هفت چشمه ايلام توسط مزدوران به شهادت رسيدند. عبدالله نادري دايي حجت نيز سال 1368 زير شكنجه دژخيمان به شهادت رسيد.

خانواده زماني از خانواده هاي سرشناس هفت چشمه ايلام است كه اعضاي آن همواره تحت بيشترين فشار و اذيت و آزار مزدوران رژيم قرار داشتند. حجت كه در سال 75 در روستاهاي ايلام به آموزگاري اشتغال داشت بدليل هواداري و فعاليت به نفع مجاهدين اخراج و تحت تعقيب قرار گرفت.

در هفته هاي اخير رژيم درمانده آخوندي در محاصره بحرانهاي دروني و بين المللي، فشار و شكنجه عليه زندانيان مقاوم را افزايش داد. دژخيمان زندانيان را تهديد كرده بودند كه با ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت، با همان الگوي قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 1367، دست به كشتار جمعي زندانيان سياسي مجاهد و مقاومت خواهند زد.

سازمان مجاهدين خلق ايران، شهادت مجاهد قهرمان حجت زماني را عموم مردم ايران بويژه خانواده سرفراز و داغدار زماني و مردم مجاهد پرور و جوانان هفت چشمه، تسليت و تهنيت ميگويد و مطمئن است كه خون پاك و جوشان حجت، عزم مجاهدان آزادي ستان را دو چندان ميسازد. جوانان رشيد اين مرز و بوم، راه حجت و خزعل و فلاح و عبدالله و 120 هزار جاودانه فروغ را تا رهايي ميهن و خلق اسيرمان از شر رژيم آخوندي ادامه خواهند داد. بي گمان رژيم پست و پليد آخوندي حساب اين جنايت را پس خواهد داد. و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

سازمان مجاهدين خلق ايران همچنين، شوراي امنيت،
دبير كل ملل متحد و كميسر عالي حقوق بشر و تمامي سازمانها ارگانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن اين جنايت فجيع فرا ميخواند و خواستار اقدام فوري براي نجات جان ديگر زندانيان سياسي، بخصوص زندانيان سياسي با حكم اعدام و زندانيان ناپديد شده ميباشد

برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ حجت زمانی سر بزنید

وبلاگ حجت زمانی