Friday, September 16, 2005

اخرين اخبار در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان رجايی شهر کرج/رادیو برابری


اخرين اخبار در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان رجايی شهر کرج، در گفتگو با صبح ناز داراب زند، همسر بينا داراب زند
برای شنیدن این گزارش اینجا کلیک کنید

0 Comments:

Post a Comment

<< Home