Sunday, September 04, 2005

به یاری زندانیان زندان گوهر دشت بشتابیم

با درود بر تمامی هموطنان آزادی خواه
وبلاگ کمیته زندان رجایی شهر بار دیگر فعال می شود به دلیل اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی شهر کرج برای ثبت روزهای طلایی و تاریخی ملت دربندمان تا بار دیگر رژیم منحوس آخوندی را به جهانیان بشناساند امیدوارم اعضای کمیته هم فعالیت خود را آغاز کنند و این اخبار را در سطح بین المللی گسترش دهند
بدین وسیله از همه هموطنان آزادی خواه دعوت به همکاری می کنیم

درود بر تمام زندانیان سیاسی
درود بر شهدای راه آزادی
درود بر زندانیان زندان رجایی شهر کرج

0 Comments:

Post a Comment

<< Home