Friday, September 09, 2005

تعداد اعتصاب غذا كنندگان در زندان رجائي شهر به 4 تن رسيد

ولي الله فيض مهدوي و حجت زماني از روز گذشته 17 شهريور ماه ، به اعتصاب غذاي بينا دارب زند و بهروز جاويد تهراني پيوستند. بدين ترتيب تعداد اعتصاب غذا كنندگان در زندان رجائي شهر به 4 تن رسيد.

گفتني است كه در حال حاضر بهروز جاوید تهرانی و حجت زمانی در بند اشرار و قاتلان نگهداری مي شوند.

اين 4 زنداني سياسي " كميته اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر " را تشكيل داده اند.


خواسته های ولي الله فيض مهدوي و حجت زماني به شرح زیر است :

1 ) انتقال بهروز جاوید تهرانی و حجت زمانی از بند اشرار و قاتلان به محل نگهداری زندانیان سیاسی

2 ) انتقال یاسر مجیدی و حیدر نوری دو زندانی سياسي به بند 350 زندان اوین. اين دو قبلا به زندان هاي بيرجند و سمنان تبعید شده اند.

3 ) برقراری امنیت قضایی برای کلیه ی زندانیان سیاسی در ایران

4 ) اجرای کامل مفاد بیانیه ی حقوق بشر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home