Friday, September 16, 2005

اخرين اخبار در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان رجايی شهر کرج/رادیو برابری


اخرين اخبار در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان رجايی شهر کرج، در گفتگو با صبح ناز داراب زند، همسر بينا داراب زند
برای شنیدن این گزارش اینجا کلیک کنید

سوی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا كننده در زندان رجائي شهر كرج در ایران به كوفي عنان

جناب كوفي عنان
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
و اعضاي عالي مقام مجمع عمومی سازمان ملل متحد


با احترام به شما،

ما زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی مطلع شدیم رئیس جمهور غیر منتخب ایران جهت ابراز مهر و محبت به مردم جهان به سازمان ملل متحد میاید. در 26 سال گذشته جمهوری اسلامی در تمام سالها و تقریبا بطور مرتب بخاطر نقض حقوق بشر، با رای اکثریت کشورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. همه میدانیم که سازمان ملل متحد در قبال سیاستهای ضد بشری حاکمیت کنونی در ایران تنها به توصیه و محکوم کردن اکتفا میکند، و پس از آن کشورهای رای دهنده با بر قراری روابط گسترده تر دیپلماتیک و اقتصادی به تایید اعمال حکومت اسلامی در ایران میپردازند. مفهوم این عمل این است که کشورهای مشارکت کننده در مجمع عمومی این سازمان در مقابل شقاوتها و ظلم شدید حکومت دینی به مردم ایران، مسئولیت بین المللی ندارند و در مقابل رفتارهای غیر انسانی واکنشی جدی از خود نشان نمیدهند.

در این دوره نیز رئیس جمهور غیر منتخب آقای احمدی نژاد به شما معرفی میشود که از نظر سابقه سرکوب مورد شناسایی همه مردم ايران و نيز ما زندانیان سیاسی است. این فرد به سازمان ملل متحد معرفی نمیشود تا تعهدات خود در مقابل جامعه بشری را در مورد مردم ایران به انجام برساند، بلکه بر عکس میاید تا دنباله سیاستهای سرکوب مبارزان دموکراسی خواه و زندانیان سیاسی را در راستاي سياست هاي رهبر مذهبی نظام دینی با شدت بیشتری تثبيت كند.

ما زندانيان سياسي كه هم اكنون در اعتصاب غذا هستيم به همراه ساير زندانیان سیاسی در زندانهای ایران اعلام میکنیم،
با معرفی رئیس جمهور جدید در سازمان ملل متحد، جان تمامی زندانیان و مبارزان سیاسی در خطر قرار میگیرد،

سیاستها و فرهنگ دینی با فشار هرچه بیشتر بر مردم ایران تحمیل میشود،

بار سنگین گرانی و فقر و بحران سازی های بین المللی به ويژه بحران هسته ای حکومت هرچه بیشتر بر شانه های مردم ایران و جهان سنگینی خواهد کرد.

به این ترتیب اعلام میکنیم رئیس جمهور پیشنهادی رهبر اسلامی به سازمان ملل متحد مورد تایید زندانیان سیاسی ، دموکراتها و مردم ایران نیست.

بینا داراب زند
بهروز جاوید تهرانی
حجت زماني
ولي فيض مهدوي
خالد هرداني
جعفر اقدامي

Monday, September 12, 2005

به ياري اعتصاب كنندگان دلير گوهردشت(رجايي شهر) بپاخيزيم/ كميته رفراندوم آزاد ايران

بنا بر اخبار دريافتي از زندان گوهردشت كرج،زندانيان سياسي دست به اعتصاب غذا زده و اعلام كرده اند كه خواهان رسيدگي به پرونده نقض حقوق بشر و عدم رعايت قانون تفكيك جرائم توسط نظام مستبد ملايان هستند.

آنان همچنين با اين حركت خواسته هاي خود را به شرح زير اعلام كرده اند:

1.انتقال آقايان بهروز جاويد تهراني و حجت زماني از بند اشرار و قاتلان به محل نگهداري زندانيان سياسي.

2. انتقال آقايان ياسر مجيدي و حيدر نوري دو زنداني سياسى به بند 350 زندان اوين.

لازم بذكر است كه اين دو زنداني در سال گذشته پس از مصاحبه با نشريه شهروند از زندان گوهردشت به زندان هاى بيرجند و سمنان تبعيد شده اند.

3. برقراري امنيت قضايي براي کليه ي زندانيان سياسي در ايران.

4. اجراي کامل مفاد بيانيه ي حقوق بشر

همچنين زندانيان سياسي در زندانهاي گوهردشت و اوين در پيامي اعلام نموده اند از تظاهرات ايرانيان در نيويورك كه در اعتراض به ورود احمدي نژاد (رئيس جمهور منتصب ولي فقيه) تجمع خواهند نمود،حمايت ميكنند.

كميته رفراندوم آزاد ايران ضمن اعلام پشتيباني از اعتصاب غذاي زندانيان مجاهد و مبارز از عموم مردم آزاده و تمامي فعالان سياسي و حقوق بشري خواستار حمايت از زندانيان بيدفاع است. مسبب هر گونه آسيب و گزندي به زندانيان سياسي دستگاه قوه قضائيه جمهوري اسلامي است.ما از ارگانها ومراجع حقوق بشري و بين المللي براي نجات جان آنان استمداد مي طلبيم.زنده باد آزادي-زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كميته رفراندوم آزاد ايران

19شهريور 1384(برابر با 10سپتامبر2005)

رونوشت به:

-دفتر سازمان ملل

-صليب سرخ جهاني

-كميته دفاع از حقوق بشر

پيام زندانيان سياسي اعتصابي در زندان رجائي شهر كرج

بینا داراب زند، بهروز جاوید تهرانی ، حجت زماني و ولي فيض مهدوي چهار زنداني سياسي هستند كه در زندان رجائي شهر كرج دست به اعتصاب غذا زده اند.

اين چهار تن در پيامي از زندان اعلام كرده اند كه خواهان اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران هستند. يهروز جاويد تهراني اولين زنداني سياسي بود كه دست به اعتصاب غذا زد. او پس از تبعيد از زندان اوين به اين زندان، از روزسه شنبه 8 شهريور اعتصاب خود را شروع كرد.

پس از او، بينا داراب زند از 13 شهريور اعلام كرد كه مي خواهد دست به اعتصاب غذا بزند. او ضمن حمايت از بهروز جاويد تهراني ، اعتراض به نقض حقوق زندانيان،عدم تفكيك زندانها و پرونده سازي عليه خود از طرف مسئولان زندان را از دلايل اعتصاب خود اعلام كرد. اما گفت با ابن كار خواهان اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران است.

هنوز از اعتصاب غذاي بينا داراب زند 4 روز نگذشته بود كه حجت زماني و ولي فيض مهدوي از روز17 شهريور ماه، دست به اعتصاب غذا زدند.

بینا داراب زند، بهروز جاوید تهرانی ، حجت زماني و ولي فيض مهدوي كميته اعتصاب غذاي زندان رجائي شهر را تشكيل داده اند و در پيام خود از زندان رجائي شهر از " كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي به مسئوليت حسن زارع زاده اردشير " خواسته اند تا سخنگويي " كميته اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان رجائي شهر" را بر عهده بگيرند.


خواسته هاي " كميته اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان رجائي شهر" به شرح زير است.


اجراي قانون طبقه بند زندانها و تفكيك جرايم
انتقال همه زندانيان سياسي به زندان اوين و رسيدگي عادلانه به پرونده آنها
آزادي كليه اسيران سياسي از زندانهاي رژيم
اجراي كامل مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر

Friday, September 09, 2005

بیانیه ی بینا داراب زند در زندان رجایی شهر

در طول تاریخ جامعه ی بشری دیده نشده که گروهی صاحب امتیاز به اختیار خود و داوطلبانه از برتریهای اقتصادی و اجتماعی اش چشم پوشی کرده و حقوق طبقات فرو دست را به ایشان اعطا ء کنند. بر عکس ، ایشان همواره با به انقیاد در آوردن ِ امکانات اجتماعی و تشکیل حکومتهای وابسته همراه با نیروهای مسلح و سرکوبگر علیه ی هر ندای حق طلبانه و جنبش آزادیخواهانه اقدام کرده و ریختن خون ملت محکوم اِبائی نداشته اند. در جامعه ی ما نیز چنین است. گروهی که با ضد انقلاب بیست و دوم بهمن 57 صاحب امتیاز و قدرت گشته است.

با تشکیل حکومت مطلقه مذهبی ملت ایران را به انقیاد در آورده و از هر شیوه و ابزاری برای حفظ آن و برتری طبقاتی خود استفاده میکند. پس رجوع به حاکمیت وابسته و دست نشانده ی این گروه مرتجع برای برقراری عدالت اجتماعی و مساوات حقوقی اقدامی عبث و بیهوده است. چگونه میتوان از چنین حکومت ضد بشری انتظار رعایت داوطلبانه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را داشت؟؟

چگونه میتوان از گروهی که با به اسارت در آوردن آزادی بیان و قلم از امتيازات اقتصادی و طبقاتی خود حراست میکند توقع آزادی داشـت؟!

چگونه میتوان از قومی که با سلب حقوق کلیه ی اقشار کارگری و کارمندی (مزدگیران ) و قوميتهای ملی سعی در ارضای شهوت سیری ناپذیرش برای ثروت و قدرت بیشتر دارد انتظار عدالت و مساوات را داشت ؟

من از حکومت مطلقه جمهوری اسلامی ایران هیچ درخواستی ندارم.درخواست من از معتقدین به حقوق بشر است تا با اعتراضات خود رعایت بدون قید وشرط و بدون کم وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر را به این حکومت تحمیل کنند. درخواست من از کارگران وکارمندان استثمار شده است تا نگذارند مدیران دولتی انحصاری وسرمایه داران حقشان را ضایع کنند .
درخواست من از اقلیت های ملی و مذهبی است تا حقوق اجتماعی خود را از این گروه مرتجع باز پس گیرند.
و با لاخره درخواست من از دیگر اسیران سیاسی خانواده هایشان وحامیان آنان است تا نگذارند " آزادی " در قید و بند بماند.

زمانی ما در مسیر دمکراسی و مردمسالاری قرار خواهیم گرفت که همه حقوق خود را بدانند، کسی از حق خود بدون مقاومتی جانانه نگذرد و برای احقاق حقوق از دست رفته اش مبارزه کند.

بینا داراب زند - عضو حزب دمکرات ایران - زندان رجائی شهر ( گوهر دشت

تعداد اعتصاب غذا كنندگان در زندان رجائي شهر به 4 تن رسيد

ولي الله فيض مهدوي و حجت زماني از روز گذشته 17 شهريور ماه ، به اعتصاب غذاي بينا دارب زند و بهروز جاويد تهراني پيوستند. بدين ترتيب تعداد اعتصاب غذا كنندگان در زندان رجائي شهر به 4 تن رسيد.

گفتني است كه در حال حاضر بهروز جاوید تهرانی و حجت زمانی در بند اشرار و قاتلان نگهداری مي شوند.

اين 4 زنداني سياسي " كميته اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر " را تشكيل داده اند.


خواسته های ولي الله فيض مهدوي و حجت زماني به شرح زیر است :

1 ) انتقال بهروز جاوید تهرانی و حجت زمانی از بند اشرار و قاتلان به محل نگهداری زندانیان سیاسی

2 ) انتقال یاسر مجیدی و حیدر نوری دو زندانی سياسي به بند 350 زندان اوین. اين دو قبلا به زندان هاي بيرجند و سمنان تبعید شده اند.

3 ) برقراری امنیت قضایی برای کلیه ی زندانیان سیاسی در ایران

4 ) اجرای کامل مفاد بیانیه ی حقوق بشر

Wednesday, September 07, 2005

گفتگوي صداي آمريكا با همسر بينا داراب زند، زندانی سياسیخانم صبح ناز داراب زند، همسر بينا داراب زند، زندانی سياسی، در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از برقراری دوباره ارتباط تلفنی با همسر خود صحبت کرد که توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.

لطفا اينجا را كليك كنيد

آخرین اخبار از وضعیت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در رجایی شهر

سه شنبه 15 شهريور 1384 برابر با 6 سپتامبر 2005
آخرین اخبار از وضعیت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در رجایی شهر، از جمله بینا داراب زند، بهروز جاوید تهرانی و اجلال قوامی.... در گفتگو با شیوا نظرآهاری ،دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی


لطفا اينجا را كليك كنيد

Tuesday, September 06, 2005

گفتگوي راديو آزادگان ، در ارتباط با دور جديد اعتصاي غذاي زندانیان سیاسی

سه شنبه 15 شهريور 1384 برابر با 6 سپتامبر 2005
گفتگوي راديو آزادگان با حسن زارع زاده اردشیر مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی،
در ارتباط با اعتصاي غذاي بينا داراب زند، بهروز جاويد تهراني ، اجلال قوامي
آخرين وضعيت زندانیان سیاسی در تهران و كردستان
و وضعيت تعدادي از بازداشتگاههاي نهاد هاي اطلاعاتي در ايران

لطفا اينجا را كليك كنيد

Sunday, September 04, 2005

به یاری زندانیان زندان گوهر دشت بشتابیم

با درود بر تمامی هموطنان آزادی خواه
وبلاگ کمیته زندان رجایی شهر بار دیگر فعال می شود به دلیل اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی شهر کرج برای ثبت روزهای طلایی و تاریخی ملت دربندمان تا بار دیگر رژیم منحوس آخوندی را به جهانیان بشناساند امیدوارم اعضای کمیته هم فعالیت خود را آغاز کنند و این اخبار را در سطح بین المللی گسترش دهند
بدین وسیله از همه هموطنان آزادی خواه دعوت به همکاری می کنیم

درود بر تمام زندانیان سیاسی
درود بر شهدای راه آزادی
درود بر زندانیان زندان رجایی شهر کرج