Monday, July 11, 2005

خطر در کمین زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج/ حزب دمكرات ايران

حزب دمكرات ايران شماره: 13 تاريخ: 18/4/
1384 هفته ی پیش شورش گسترده ای در زندان رجایی شهر به وقوع پیوست که در آن با حمله ی گارد ویژه ی زندان و با گروگانگیری و سپس شلیک گاز اشک آور، زندانیان مجبور به آتش زدن لباسها و پتو های خود گشتند. در پي اين زد و خوردها آتش سوزی بزرگی به راه افتاد و در نهایت بدلیل عقب نشینی گارد ویژه و قطع کردن آب و برق و جیره ی غذایی زندانیان در بند توسط مدیریت، محدوديت هاي جديدي به زندانيان سياسي و امنيتي اعمال شده است. امروز تا لحظه ی مخابره این گزارش با خبر شدیم مدیر داخلی آقای گرامی با شمشیر دست ساز زندانیان به سختی از ناحیه ی سر مجروح شده و چندین زندانی دیگر به شدت زخمی گشته و در بهداری وبیمارستان تحت جراحی قرار گرفته اند . از طرفي بین زندانیان شایع گشته این در گیری و شورش برنامه ریزی شده و علت آن جنگ قدرت بین " علی محمدی معاون زندان و حاج کاظم ریاست زندان میباشد " در گذشته نيز بارها درگيري در بندهاي مختلف بين زندانيان عادي موجب كشته و زخمي شدن تعداد قابل توجهي از زندانيان شده است.
حزب دمكرات ايران

یورش به خوابگاه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

در مورخه ی 19 تیر ماه عده ای از زندانیان شرارتی و خطرناک اندرزگاه 2 به سرکردگی صفی ابادی (سر وکیل بند خود فروخته) به خوابگاه زندانیان سیاسی یورش بردند مشروح واقعه متعاقبا اعلام میگردد زندان رجایی شهر