Thursday, June 09, 2005

خبرهای دریافتی از زندان رجایی شهر؛ کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 80-2009 تاریخ 19/3/1384
براساس خبرهای دریافتی از زندان رجایی شهر؛ بینا داراب زند که 2 روز پیش در این زندان مورد حمله قرار گرفته بود عاملین این حمله را " فرهنگ پور منصوری" و " افشین بایمانی" معرفی کرد. او اعلام کرد که این دو با تحریک عده ای اقدام به حمله به اتاق آنان نموده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. گفتنی است او در این حمله از ناحیه مچ دست و ساعد و شکم ؛ آسیب دید. همچنین دادگاه تجدید نظر آرش سیگارچی" سردبیر روزنامه ی گیلان امروز" صبح امروز در دادگاه انقلاب رشت با حضور او ووکیلش برگزار شد. وی پیش از این از سوی دادگاه به 14 سال زندان به دلیل مصاحبه با رسانه های بیگانه محکوم شده بود. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج وارد 9 روز خود شد، این زندانیان در اعتراض به عدم تفکیک جرایم ، انتخابات نمایشی ، و عدم اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ایران چندی پیش به اعتصاب غذای نامحدود دست زده بود. دکتر ناصر زرافشان که در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و تبعیضهای دستگاه قضایی دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز وارد سومین روز اعتصاب خود شد. همچنین امید عباسقلی نژاد دیگر زندانی سیاسی اعتصابی که از روز 11 خرداد ماه وارد اعتصاب غذا شده بود، در وضعیت نامساعد جسمانی به سر میبرد، تاکنون مسئولین هیچ عکس العملی در رابطه با اعتصاب غذای این زندانیان انجام نداده اند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home