Sunday, May 22, 2005

سوء قصد به جان دکتر فرزاد حميدي در زندان رجائی شهر


گزارش از: کيانوش سنجري
نيمه شب در زندان رجايي شهر کرج صورت گرفت؛ سوء قصد به جان دکتر فرزاد حميدي با فلاکس آب جوش
زندان رجايي شهر کرج (گوهردشت سابق) باز هم شاهد سوء قصد یک مجرم خطرناک به جان يک زنداني سياسي و عقيدتي ديگر بود.
شبانگاه شنبه 31 ارديبهشت ماه، مجرم خطرناکي که گفته شده به جرم آدم ربايي ايام حبس خود را در زندان رجايي شهر کرج سپري مي کند، با پرتاب کردن فلاکس آب جوش به طرف "دکتر فرزاد حميدي"، وي را از ناحيه ي پيشاني و بيني مضروب کرد.
يکي از زندانيان هم بند با فرزاد حميدي با تماس تلفني با "تقي حميدي"؛ پدر دکتر فرزاد حميدي، خبر داده است که فرزاد حميدي در هنگام سوء قصد در خواب بسر مي برد.
وي همچنين خبر داده است که در پي اين يورش شبانه، پيشاني فرزاد حميدي شکافته شده و بيني اش نيز خونريزي کرده است.
به گفته ي اين زنداني، فرزاد حميدي که در ابتدا در بي هوشي بسر مي برد، در حال حاضر با سوختگي در ناحيه سر و صورت تحت نظر پزشک زندان قرار دارد.
منابع آگاه از زندان رجايي شهر کرج نيز خبر داده اند که مجرمي که شامگاه ديشب به دکتر فرزاد حميدي حمله ور شده، امروز از سوي مسئولان زندان به يک مرخصي با مدت نامعلوم فرستاده شده است!
زندانيان هم بند با دکتر فرزاد حميدي گفته اند زنداني حمله کننده به فرزاد حميدي، پيش تر از مسئولان زندان درخواست مرخصي کرده بود و اين يورش شبانه نتيجه ي تباني براي عملي شدن اين مرخصي بوده است!
گفتني است که پيش از اين نيز در فضاي ناامن زندان رجايي شهر کرج (گوهردشت) و زندان اوين، بارها و بارها به جان زندانيان سياسي و عقيدتي سوء قصد شده است اما با اين وجود دستگاه قضايي رژيم جمهوري اسلامي و سازمان زندانها از رعايت "قانون تفکيک جرايم" در زندانها سرباز مي زند.
خانواده هاي زندانيان سياسي معتقدند که مقامات دستگاه قضايي و سازمان زندانها که تحت امر و نفوذ وزارت اطلاعات به جابجايي، انتقال و تبعيد زندانيان سياسي و عقيدتي اقدام مي ورزند، قصد دارند تا با اين شيوه، با شدت بيشتري به منکوب کردن مخالفان سياسي سرسخت خود در زندانها بپردازند.
کيانوش سنجري
ksanjari@gmail.com
0 Comments:

Post a Comment

<< Home