Saturday, April 16, 2005

فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي حجت زماني

به نوشته دیدگاه حکم اعدام حجت زمانی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق در زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر- چه اسم با مسمایی) دیروز به او ابلاغ شد. در جای دیگری هم خوانده بودم که ولی الله فیض مهدوی نیز به همین شکل در آستانه اعدام به سر میبرد.بنا بر اطلاعیه سازمان عفو بین الملل حجت زمانی در سال 2003 در ترکیه توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران فرستاده شده است. در همان زمان عفو بین الملل نگرانی خود را برای جان او اعلام کرده بود..دو برادر دیگر حجت زمانی توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند و طبق نوشته عفو بین الملل پدرشان از شدت تاثر جان خود رااز دست داده است.اینها انتقام جمهوری اسلامی از ملت ایران است.این دو زندانی به همراه زندانیان آزاده دیگر نزدیک به چهل روز در اعتصاب غذا بودند. از بدن نحیف آنها چیزی نمانده که بخواهند اعدام هم بکنند. اما حکم اعدام زندانی سیاسی در این شرایط برای آخوندها حکم تزریق خون آزادگان به تن کثیف حکومت آخوندی برای یک روز بیشتر سر پا ماندن را دارد.رژیم آخوندی هر وقت در تنگنا قرار میگیرد به خارجیها چک سفید از جیب ملت ایران میدهد و در ایران هم اعدام و سرکوب را تشدید میکند. این سیاست همیشگی آخوندها از خمینی تا رفسنجانی تا رییس شیادان بین المللی خاتمی جلاد بوده است.حجم قرار دادهای ایران با فرانسه به 5 میلیارد دلار رسیده است. سازمان اطلاعات فرانسه باایرانی های وزارت اطلاعات بسیج میشوند که علیه مجاهدین تظاهرات حقوق بشر راه بیندازند و آنها رابه دادگاه بکشند. این هم یک خوش آمد دیگر به خاتمی است. در آستانه ورود خاتمی به فرانسه پناهندگان دستگیر میشوند- احکام پناهندگی ایرانیان در آلمان لغو میشود مبادا خاتمی پیشنهاداتش را پس بگیرد. در صورتی که اولین کسی که باید دادگاهی شود خود خاتمی شیاد است به جرم قتل نویسندگان- قتل داریوش و پروانه فروهر- قتل مختاری و پوینده و سعیدی سرجانی – قتل و شکنجه دانشجویان و قتل زهرا کاظمی....در عوض آقای ژا ک شیراک برای آل کاپون قرن فرش قرمز پهن میکند. بوی خوش نفت و یورو تحمل بوی گند و عفونت آخوندها را انگار آسان تر میکند.دو روز یک بار کشف یک میدان نفتی جدید در ایران اعلام میشود تا به سوداگران خارجی یا دآوری شود که خوان نعمت را از دست ندهند. برای همکاری "اقتصادی" با امریکا و اروپا دهها بار اعلام آمادگی میشود تا هالیبرتون هم بیاید و از این سفره سهمش را ببردو امریکا هم زبانش را گاز بگیرد. پول من و شما – کارگری که 27 ماه است حقوق نگرفته- دختری که برای یک لقمه نان تنش را میفروشد- دانشجویی که از بی پولی کلیه اش را میفروشد ...خرج حق السکوت برای خارجی ها و بر سر قدرت نگاه داشتن آخوندها میشود.ایران کشوری است که در آن حکم قتل دسته جمعی کارگران با حداقل حقوق صد و بیست هزار تومانی صادر شده است. کشوری که دخترانش را در کشورهای عربی حراج میکنند- کشوری است که فقر و فحشا و اعتیاد و بی سامانی شالوده آن را فراگرفته است. کشوری که جوانانش آینده ای ندارند و پیرهایش در افسردگی و آرزوی مرگ هستند- حکومت ایران در چنین شرایطی با باج دادن به خارجی ها دهانشان را می بندد. میدانستید که امسال حتی همان محکومیت الکی سازمان ملل بر علیه ایران به جرم نقض حقوق بشر صادر نخواهد شد و ایران با اینهمه پرونده قتل و جنایت- شاهد تازه بر شکنجه زهرا کاظمی و 159 اعدام فقط در یک سال نه تنها محکوم نخواهد شد بلکه به پاداش مذاکره با اروپا به سازمان تجارت جهانی هم دعوت خواهد شد و سرانش در کاخهای الیزه....مورد استقبال رسمی قرارمیگیرند و در اجلاس یونسکو بر علیه تروریسم جهانی که خود باعث و بانی اش هستند دادسخن میدهند.حکم اعدام زندانیان سیاسی را باید در این چهارچوب بررسی کرد.در چهارچوب جنگ مردم ایران با آخوندها.این یک اقدام بی دلیل نیست. اقدامی است برای ایجاد رعب و وحشت برای حفظ ارکان حکومت.نشان میدهد که مخالفین و مردم ایران هرچه کرده اند آخوندها را به وحشت سرنگونی انداخته است و این تنها چاره ای است که به مغز آخوندها میرسد. مرگ ...مرگ...مرگ...میکشند..شکنجه میکنند....اعدام و سنگسار میکنند تا موجودیت کثیفشان را حفظ کنند. این ذهنیت غلط را هیتلر و شاه هم داشتند. اما دور نیست و دیر نیست روز آزادی خلق.حجت زمانی و ولی الله فیض مهدوی نباید اعدام شوند. برای اعتراض به این حکم وحشیانه به سازمان عفو بین الملل در هر جا هستید – سازمان ملل- اتحادیه اروپا و دیدبان حقوق بشر و هر جای دیگر که میتوانید ایی میل بزنید و خواستار لغو این حکم بشوید.نگذاریم سیاست رشوه و ارعاب و سرکوب ملایان پیروز شود
برای نوشتن کامنت برای عفو بین الملل روی این آدرس کلیک کنید
در فرم آدرس ایی میل و اسمتان را بگذارید. اگر خواستید در قسمت پیام میتوانید این را وارد کنید
Please call for an urgent action to stop imminent execution of Iranian political prisoner Mr. Hojjat Zamani.
آدرس وب- فکس و ایی میل دفتر بین المللی عفو بین الملل
آدرس وب
350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USATel: 1-(212) 290-4700, Fax: 1-(212) 736-1300hrwnyc@hrw.org
1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USATel:1-(202) 612-4321, Fax:1-(202) 612-4333hrwdc@hrw.org
2nd Floor, 2-12 Pentonville Road London N1 9HF, UKTel: 44 20 7713 1995, Fax: 44 20 7713 1800hrwuk@hrw.org
9 rue Cornavin1201 GenevaTel: +41 22 738 04 81Fax: +41 22 738 17 91hrwgva@hrw.org
2300 Yonge StreetSuite 803, Box 2376Toronto, Ontario M4P-

0 Comments:

Post a Comment

<< Home