Friday, April 29, 2005

وضعيت نا مناسب آقای ساران در زندان و اولين اثرات خصوص شدن زندان رجائی شهر

پيک ايران : آقای امیر حسین حشمت ساران دبیر کل "جبهه اتحاد ملی ایران " در زندان رجائی شهر کرج پس از گذشت دو ماه از زندان خود هنوز جایی مناسبی برای زندگی ندارد .ایشان در یک سالنی به نام حسینیه در انتهای سالن 2 که به مساحت 200 متر می باشد .در میان زندانیان عادی .کف خواب و در وضعیت بسیار بدی بسر می برد.و قابل ذکر است در هر سالن سلولهایی انفرادی به مساحت 5 متر مربع وجود دارد در این سلولها باز است و به مبلغ دویست و پنچاه تا پانصد هزار تومان بین زندانیان خرید و فروش می شود که سازمان زندانها نیز از این مو ضوع کاملا اطلاع دارد و دخالتی نمی کند . اکثر ما یحتاج زندانیان با پرداخت پول تهیه می گردد از جمله مواد شوینده و برگه های دولتی و در خواستی که نمونه ای ازآثار خصوصی سازی زندان هاتوسط دولت آقای خاتمی است.

Sunday, April 17, 2005

از اعدام حجت زمانی جلوگیری کنیم

matn zir be sazman hayeh hogog bashari va afe beinolmelal ersal khahad shodba emza khod az edam hojat zamni jologiri konid
barayeh emza inja klick konid
To: Amnesty International, Human Rights Watch, US Congress, US Senate, European ParliamentPrevent Execution of Hojjat Zamani Ladies and Gentlemen International Human rights organizations, The judiciary system of the Islamic Republic of Iran has ordered the execution of Mr. Hojjat zamani, 29, a political prisoner and his execution is imminent. In 2003, Hojjat zamani escaped from the Evin prison, but was extradited to Iran by the Turkish police. His two brothers have been executed by the Iranian government before. Hojjat zamani and six other political prisoners started a 32 days hunger strike on January 24, 2005 that attracted international attention to the horrendous conditions of prisons in Iran and severe abuse of human rights . Now, less than a month after that hunger strike, the Islamic republic regime intends to execute Hojjat Zamani. With 159 announced executions in one year, the Iranian government is in second place after China in executions. Unfortunately, Western governments prefer their economic benefits over lives of people and encourage the Islamic republic of Iran in severe abuse of human rights by engaging in negotiations. We, the undersigned, urge the human rights organizations and international communities to do all in their power to prevent the execution of Hojjat Zamani . Any negotiations with the Iranian government should be conditioned upon halting executions in Iran and observation of basic human rights by the Iranian government.Sincerely,

خانم ها و آقایانمجامع حقوق بشرقوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام حجت زمانی زندانی سیاسی 29 ساله را صادر کرده است و هر آن احتمال اعدام او میرود. حجت زمانی در سال 2003 پس از فرار از زندان اوین توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران تحویل داده شد. دو برادر حجت زمانی نیز قبلا توسط دولت ایران اعدام شده اند.حجت زمانی و شش زندانی سیاسی دیگر در 5 بهمن 1383 موفق شدند با اعتصاب غذای سی و دو روزه خود توجه مجامع بین المللی را به شرایط طاقت فرسای زندانیان و تقض شدید حقوق بشر در ایران جلب کنند. اکنون کمتر از یک ماه پس از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی قصد اعدام حجت زمانی را دارد.دولت ایران با 159 اعدام اعلام شده در سال پس از چین در دنیا مقام اول را در اعدام دارد.متاسفانه دولت های غربی منافع اقتصادی را بر جان انسانها مقدم می شمارند و با مذاکره با دولت جمهوری اسلامی آنها را در نقض سیستماتیک حقوق بشر جری تر میکنند.ما جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی از سازمان های حقوق بشر و از مجامع بین المللی تقاضا داریم با همه توان خود از اعدام حجت زمانی جلوگیری کنند و هر . گونه مذاکره با دولت ایران را موکول به توقف اعدام ها در ایران تعهد دولت ایران به رعایت حقوق اولیه انسانی در ایران نمایند.جمعی از وبلاگ نویسان ایرانیلطفا پتیشن زیر را بخوانید و امضا کنید و برای دوستانتان بفرستید.این پتیشن برای مجامع حقوق بشر فرستاده خواهد شد.لطفا با قرار دادن لوگو و بیانیه و لینک پتیشن در سایت خود به جلوگیری از اعدام حجت زمانی کمک کنید.

Saturday, April 16, 2005

فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي حجت زماني

به نوشته دیدگاه حکم اعدام حجت زمانی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق در زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر- چه اسم با مسمایی) دیروز به او ابلاغ شد. در جای دیگری هم خوانده بودم که ولی الله فیض مهدوی نیز به همین شکل در آستانه اعدام به سر میبرد.بنا بر اطلاعیه سازمان عفو بین الملل حجت زمانی در سال 2003 در ترکیه توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران فرستاده شده است. در همان زمان عفو بین الملل نگرانی خود را برای جان او اعلام کرده بود..دو برادر دیگر حجت زمانی توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند و طبق نوشته عفو بین الملل پدرشان از شدت تاثر جان خود رااز دست داده است.اینها انتقام جمهوری اسلامی از ملت ایران است.این دو زندانی به همراه زندانیان آزاده دیگر نزدیک به چهل روز در اعتصاب غذا بودند. از بدن نحیف آنها چیزی نمانده که بخواهند اعدام هم بکنند. اما حکم اعدام زندانی سیاسی در این شرایط برای آخوندها حکم تزریق خون آزادگان به تن کثیف حکومت آخوندی برای یک روز بیشتر سر پا ماندن را دارد.رژیم آخوندی هر وقت در تنگنا قرار میگیرد به خارجیها چک سفید از جیب ملت ایران میدهد و در ایران هم اعدام و سرکوب را تشدید میکند. این سیاست همیشگی آخوندها از خمینی تا رفسنجانی تا رییس شیادان بین المللی خاتمی جلاد بوده است.حجم قرار دادهای ایران با فرانسه به 5 میلیارد دلار رسیده است. سازمان اطلاعات فرانسه باایرانی های وزارت اطلاعات بسیج میشوند که علیه مجاهدین تظاهرات حقوق بشر راه بیندازند و آنها رابه دادگاه بکشند. این هم یک خوش آمد دیگر به خاتمی است. در آستانه ورود خاتمی به فرانسه پناهندگان دستگیر میشوند- احکام پناهندگی ایرانیان در آلمان لغو میشود مبادا خاتمی پیشنهاداتش را پس بگیرد. در صورتی که اولین کسی که باید دادگاهی شود خود خاتمی شیاد است به جرم قتل نویسندگان- قتل داریوش و پروانه فروهر- قتل مختاری و پوینده و سعیدی سرجانی – قتل و شکنجه دانشجویان و قتل زهرا کاظمی....در عوض آقای ژا ک شیراک برای آل کاپون قرن فرش قرمز پهن میکند. بوی خوش نفت و یورو تحمل بوی گند و عفونت آخوندها را انگار آسان تر میکند.دو روز یک بار کشف یک میدان نفتی جدید در ایران اعلام میشود تا به سوداگران خارجی یا دآوری شود که خوان نعمت را از دست ندهند. برای همکاری "اقتصادی" با امریکا و اروپا دهها بار اعلام آمادگی میشود تا هالیبرتون هم بیاید و از این سفره سهمش را ببردو امریکا هم زبانش را گاز بگیرد. پول من و شما – کارگری که 27 ماه است حقوق نگرفته- دختری که برای یک لقمه نان تنش را میفروشد- دانشجویی که از بی پولی کلیه اش را میفروشد ...خرج حق السکوت برای خارجی ها و بر سر قدرت نگاه داشتن آخوندها میشود.ایران کشوری است که در آن حکم قتل دسته جمعی کارگران با حداقل حقوق صد و بیست هزار تومانی صادر شده است. کشوری که دخترانش را در کشورهای عربی حراج میکنند- کشوری است که فقر و فحشا و اعتیاد و بی سامانی شالوده آن را فراگرفته است. کشوری که جوانانش آینده ای ندارند و پیرهایش در افسردگی و آرزوی مرگ هستند- حکومت ایران در چنین شرایطی با باج دادن به خارجی ها دهانشان را می بندد. میدانستید که امسال حتی همان محکومیت الکی سازمان ملل بر علیه ایران به جرم نقض حقوق بشر صادر نخواهد شد و ایران با اینهمه پرونده قتل و جنایت- شاهد تازه بر شکنجه زهرا کاظمی و 159 اعدام فقط در یک سال نه تنها محکوم نخواهد شد بلکه به پاداش مذاکره با اروپا به سازمان تجارت جهانی هم دعوت خواهد شد و سرانش در کاخهای الیزه....مورد استقبال رسمی قرارمیگیرند و در اجلاس یونسکو بر علیه تروریسم جهانی که خود باعث و بانی اش هستند دادسخن میدهند.حکم اعدام زندانیان سیاسی را باید در این چهارچوب بررسی کرد.در چهارچوب جنگ مردم ایران با آخوندها.این یک اقدام بی دلیل نیست. اقدامی است برای ایجاد رعب و وحشت برای حفظ ارکان حکومت.نشان میدهد که مخالفین و مردم ایران هرچه کرده اند آخوندها را به وحشت سرنگونی انداخته است و این تنها چاره ای است که به مغز آخوندها میرسد. مرگ ...مرگ...مرگ...میکشند..شکنجه میکنند....اعدام و سنگسار میکنند تا موجودیت کثیفشان را حفظ کنند. این ذهنیت غلط را هیتلر و شاه هم داشتند. اما دور نیست و دیر نیست روز آزادی خلق.حجت زمانی و ولی الله فیض مهدوی نباید اعدام شوند. برای اعتراض به این حکم وحشیانه به سازمان عفو بین الملل در هر جا هستید – سازمان ملل- اتحادیه اروپا و دیدبان حقوق بشر و هر جای دیگر که میتوانید ایی میل بزنید و خواستار لغو این حکم بشوید.نگذاریم سیاست رشوه و ارعاب و سرکوب ملایان پیروز شود
برای نوشتن کامنت برای عفو بین الملل روی این آدرس کلیک کنید
در فرم آدرس ایی میل و اسمتان را بگذارید. اگر خواستید در قسمت پیام میتوانید این را وارد کنید
Please call for an urgent action to stop imminent execution of Iranian political prisoner Mr. Hojjat Zamani.
آدرس وب- فکس و ایی میل دفتر بین المللی عفو بین الملل
آدرس وب
350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USATel: 1-(212) 290-4700, Fax: 1-(212) 736-1300hrwnyc@hrw.org
1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USATel:1-(202) 612-4321, Fax:1-(202) 612-4333hrwdc@hrw.org
2nd Floor, 2-12 Pentonville Road London N1 9HF, UKTel: 44 20 7713 1995, Fax: 44 20 7713 1800hrwuk@hrw.org
9 rue Cornavin1201 GenevaTel: +41 22 738 04 81Fax: +41 22 738 17 91hrwgva@hrw.org
2300 Yonge StreetSuite 803, Box 2376Toronto, Ontario M4P-