Tuesday, March 08, 2005

مرگ يک زنداني ديگر در زندان رجايي شهر کرج

محکومي به نام محمد باقري معروف به "قزويني" دو روز پيش بر اثر ابتلا به هپاتيت و سل در بند 1 زندان رجايي شهر جان سپرد. محمد باقري معتاد تزريقي بوده و بر اثر تزريق سرنگ آلوده و مشترک، به هپاتيت مبتلا شده بود. زندانيان سياسي زندان رجايي شهر با اعلام اين خبر گفتند: زندانيان بند 1 زندان رجايي شهر اکثرا معتادان تزريقي هستند که از سرنگهاي آلوده و مشترک استفاده مي کنند و بسياري از آنها به ايدز و هپاتيت مبتلا شده اند اما مديريت زندان رجايي شهر هيچگونه اقدامي در جهت بهداشت و درمان اين زندانيان انجام نداده است. زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج همچنين مي گويند: اين در حالي است که معاونت سازمان زندانها گفته است ما تراکم زنداني داريم. و اين بهانه اي شده است براي عدم اجراي قانون تفکيک جرايم و عدم رسيدگي به وضعيت بهداشت و درمان زنداني ها. گفتني است چند روز پيش نيز يک زنداني ديگر به نام "حسين ارجمند" در زندان رجايي شهر کشته شد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home