Monday, March 07, 2005

جان فرزاد حمیدی در خطر است.کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره41-2005 تاریخ17/12/1383
جان فرزاد حمیدی در خطر است دکتر فرزاد حمیدی "سخنگوی سابق جبهه دموکراتیک ایران" در 44 روز اعتصاب غذا به سر میبرد. تقی حمیدی پدر دکتر فرزادحمیدی با اعلام این خبر افزود: فرزاد حمیدی طی تماسی با منزل اعلام کرد که با تمامی دوستان و آشنایان "خداحافظی" میکند و همچنین با صدایی لرزان گفت که او میمیرد اما مبارزه ادامه خواهد داشت. تقی حمیدی همچنین افزود که قاضی حداد دکتر فرزاد حمیدی را تهدید کرده که وی را به زندان شیراز تبعید خواهد کرد و از پذیرفتن وکیل اونیز امتناع ورزیده است. همچنین با گذشت حدود 6 روز از بازداشت "نجمه امید پرور" همسر محمد رضا نسب عبداللهی ، هیچ گونه اطلاعی در مورد شرایط او و یا محل نگهداری وی در دست نیست. مراجعات مکرر خانواده ی ایشان به نهادها و سازمانهای ذیربط در شهرستان رفسنجان تا کنون بی نتیجه مانده است و مسئولین در مورد محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی میکنند. جلسه ی دوم رسیدگی به اتهامات "شیوا نظرآهاری" دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی فردا با حضور وکیل وی در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home