Sunday, March 06, 2005

مهندس ارژنگ داوودی را به دادگاه بردند

یکشنبه 1383/12/16 امروز صبح مهندس ارژنگ داوودی با دستبند و پا بند و قل و زنجیر از زندان رجایی شهر به دادگاه 26 انقلاب برده شد شایان ذکر است که قاضی او را قبلا" به 10 سال زندان تهدید کرده بود مهندس داوودی فرزند میرزا ولی متولد آبادان 51 ساله مهندس میکانیک و فوق لیسانس مدیریت صعنتی از " یو - تی - ای تگزاس ا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home