Tuesday, March 01, 2005

فرزاد حمیدی عضو جبهه دمکراتیک ایران در اعتصاب غذا,روابط عمومی-جبهه دمکراتیک ایران

به نام دادار پاک بیش از یکماه است که فرزاد حمیدی عضو جبهه دمکراتیک ایران در اعتراض به عدم تفکیک جرایم در زندان های ایران و همچنین انتقالش از زندان اوین به زندان مخوف رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است. در حالی که در پی بیش از یکماه اعتصاب غذای فرزاد حمیدی وضعیت جسمانی او رو به وخامت گراییده است حکومت جمهوری اسلامی هیچگونه واکنشی نسبت به خواسته های او نشان نداده و با اعمال فشار سعی در شکستن اعتصاب غذای او دارد. جبهه دمکراتیک ایران به عنوان یک تشکل مستقل سیاسی توجه تمامی نهاد های مدافع حقوق بشر را نسبت به نقض مکرر حقوق بشر در ایران جلب کرده و خواستار تحت فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی برای توجه به خواسته های زندانیان سیاسی است. در پایان حکومت جمهوری اسلامی را مسول حفظ جان و سلامت فرزاد حمیدی دانسته و گوشزد می کند که عدم توجه به خواسته های زندانیان سیاسی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای حکومت جمهوری اسلامی در پی داشته باشد. زنده باد ایران – زنده باد آزادی – گسسته باد زنجیر استبداد روابط عمومی-جبهه دمکراتیک ایران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home