Thursday, February 10, 2005

radio farda

تارا عاطفي (راديو فردا): سازمان ديدبان حقوق بشر گفته است: همبند بودن زندانيان سياسي در ايران با مجرمان سابقه دار نظير قاتلان و قاچاقچيان حرفه اي زندگي اين زندانيان را به خطر انداخته است. در گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر آمده است که شش زنداني زندان رجايي شهر کرج به نام هاي بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني، مهرداد لهراسبي، فرزاد حميدي و جعفر اقدامي در اين رابطه بيش از يک هفته است دست به اعتصاب غذا زده اند.
از سوي ديگر روز سه شنبه جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران خبر اعتصاب غذاي زندانيان رجايي شهر در اعتراض به عدم طبقه بندي زندانيان را تکذيب کرد و گفت: من خودم دوشنبه با مسئولان زندان کرج صحبت کردم و آنها قويا اين موضوع را تکذيب کردند.
با سيد محمدرضا فقيهي، وکيل بينا داراب زند، يکي از زندانياني که اعتصاب غذا کرده است در اين رابطه گفتگويي انجام داديم.
محمدرضا فقيهي (وکيل بينا داراب زند): مطابق وعده اي که کرده بودم و قولي که به خانم داراب زند داده بودم براي ملاقات آقاي داراب زند و جويا شدن وضعيتشان به زندان رجايي شهر بروم، با وضع برف سنگيني که امروز در تهران و کرج باريده بود، من به زندان رجايي شهر رفتم، ولي متاسفانه امکان ملاقات آقاي داراب زند براي من فراهم نشد. به جهت اين که برعکس زندان اوين که وقتي ما مراجعه مي کنيم براي ملاقات موکلين، از ما طلب مجوز مقام قضايي نمي کنند، در زندان رجايي شهر با استناد به ماده 193 قانون اجرايي سازمان زندان ها براي ملاقات با آقاي داراب زند در حقيقت بايستي طبق مجوز مقام قضايي باشد، يعني من بايد از تهران از مرجع قضايي معرفي نامه اي بگيرم و بروم ايشان را ببينم که به اين ملاحظه زحمت ما هم متاسفانه هدر رفت و نتوانستم آقاي داراب زند را ببينم. منتها با توجه به وضعيت خاصي که براي آقاي داراب زند و عده اي از دوستانشان پديد آمده و مساله اعتصابي که شما ظاهرا شنيديد، به شدت مصر هستم که هفته آتي يک مجوز از مقام قضايي بگيرم و براي ملاقات ايشان در کوتاه ترين زمان ممکن بروم زندان رجايي شهر بتوانم با ايشان گفتگو کنم و ببينم وضعيتشان چگونه است. ماحصل رفتن به رجايي شهر امروز اين بود و متاسفانه مثمر ثمر نبود. امکان آن هست که هفته آينده اين مساله محقق شود.
ت.ع.: ممکن است براي ما توضيح دهيد که جرم اين افراد چه بود و چرا اعتصاب کردند؟
محمدرضا فقيهي : اتهام آقاي داراب زند تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بود که در تاريخ 27/5/1383 با حکمي که معاونت دادستاني تهران صادر کرده بود، اينها توسط ماموران سازمان اطلاعات استان تهران دستگير شدند، که از آن زمان تا کنون همچنان در بازداشت هستند، قرار تامين يا قرار بازداشت موقت ايشان تبديل به قرار مناسب تري نشد، منتها ما از محاکم بدوي و تجديد نظر درخواست کرديم که قرار ايشان را تبديل بکنند که ايشان بتوانند آزاد بشوند تا رسيدگي ماهيتي به پرونده ايشان در مرجع تجديد نظر. منتهاي مراتب اينکه چرا اعتصاب کردند بايد به شما اينگونه پاسخ دهم که برابر آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، معمولا وقتي که زنداني وارد زنداني مي شود در واحد تشخيص و پذيرش بايستي تشخيص شود و تشريفاتي براي شناسايي شخصيت وي بايد انجام شود، آزمايشات و معاينات روانشناسي و روانپزشکي و هر چيزي که کمک بکند به فهم اينکه شخصيت زنداني چگونه است، بايد به عمل آيد. بعد نتيجه آن بررسي ها و معاينات و ملاحظات بايستي انعکاس داده شود به شورايي به نام طبقه بندي زندان تا در آن شورا محل گذران مدت بازداشت و يا حبس زنداني تعيين شود. منتهي اين تشريفات، اينطور که از قرائن بر مي آيد متاسفانه در خصوص آقاي داراب زند و يک سري ديگر از اين زندانيان و فعالان سياسي، رعايت نشده است، به جهت اينکه اگر رعايت مي شد طبعا فعالان سياسي به جهت اهداف خيرخواهانه اي که دارند مي بايستي به گونه اي طبقه بندي مي شدند که في المثل در بند يک زندان رجايي شهر اسکان داده نشوند. در ميان مجرمان سابقه دار و شرور و با جرايم خيلي مهم و خطرناک. به اين ملاحظه چون امر تشخيص و طبقه بندي و تفکيک اينها از ساير مجرمان انجام نشده بود، با اعتصاب غذا سعي بر اين دارند که حق قانوني خود را از اين طريق اعمال بکنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home