Thursday, February 10, 2005

radio barabari

22بهمن:پس از ۱۹ روز اعتصاب غذا و فشارهای مضاعف زندانبانان جان دکتر فرزاد حميدی در معرض خطر جدی قرارگرفته و بينائی خود را تقريبا از دست داده است *استمداد تقی حميدی از افکار عمومی برای نجات جان دکتر فرزاد حميدی و ساير زندانيان سياسی در حال اعتصاب غذا
در ادامه اعتصاب غذاى زندانيان سياسى و انتشار اخبارى مبنى بر وخامت حال دكتر فرزاد حميدي، راديو برابرى با تقى حميدى گفتگو كرد. تقى حميدى در اين گفتگو نكات تكان دهنده اى در مورد وضع فرزندش در زندان مطرح كرد. متن اين گفتگو را در لينك زير مى توانيد بشنويد
beshnavid

radio barabari

real pleayer

0 Comments:

Post a Comment

<< Home