Tuesday, February 15, 2005

اعلام همدردی با زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهر کرج

اکنون بیش از 23 روز است که هفت تن از عزیزان ما در زندان رجایی شهر کرج(گوهردشت) در اعتراض به عدم رعایت تفکیک جرایم و نگهداری آنها در بین قاتلین، اشرار و معتادین دست به اعتصاب غذا زده اند. ما زندانیان سیاسی بند 350 اوین ضمن اینکه همدردی خودمان را بازندانیان سیاسی رجایی شهر که قهرمانانه 23 روز است در اعتصاب غذا بسر میبرند اعلام می داریم، تاکید می کنیم که خواسته ی آنها خواسته ای قانونی است. آنها می خواهند تفکیک جرایم صورت بگیرد. مطابق آیین نامه سازمان زندانها تفکیک جرایم یک امر الزامی است. همچنین می خواهیم که این عزیزان را هرچه سریعتر به زندان اوین برگردانند. زیرا انتقال آنها به زندان رجایی شهر یک اقدام ضد بشری و به منظور اعمال فشار بر آنها صورت گرفته زیرا این عزیزان در مقابل خواسته ی نامشروع دادگاه ایستادگی نمودند.
با توجه به اینکه اطلاع پیدا کردیم وضعیت آنها بسیار وخیم است از همه ی نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر می خواهیم هرچه سریعتر دست به اقدامات عملی بزنند و از کلی گویی و شعار دادن پرهیز کنند. همچنین از همه آزادیخواهان احزاب و گروههای سیاسی دعوت می کنیم به نحوی موثر وعملی از این عزیزان حمایت کنند به گونه ای که رژیم مجبور بشود به خواسته ی قانونی آنها تن بدهد.


حشمت الله طبرزدی، احمد باطبی، منوچهرمحمدی
زندان اوین/ بند 350/
27/بهمن/1383

0 Comments:

Post a Comment

<< Home