Saturday, February 19, 2005

نامه حشمت الله طبرزدی خطاب به اعتصاب غذا کنندگان در زندان رجایی شهر کرج

بیش از 25 روز است که شما زندانیان سیاسی سرفراز در اعتراض به وضعیت اسفناک خود در زندان و عدم رعایت قانون تفکیک جرایم در زندان رجایی شهر کرج؛ که به تبعیدگاهی برای زندانیان شجاعِ سیاسی مبدل گردیده است، دست به اعتصاب غذا زده اید.
باتوجه به وخامت وضعیت جسمانی شما و بیم مرگتان، اینجانب به عنوان یکی از همرزمانِ زندانی تان، از همه ی شما دلاوران آزادیخواه خواستارم به اعتصاب غذای خود پایان دهید و سرفراز و امیدوار، با سلامت و افتخار، همراه باهم در ادامه ی مبارزات آزادیخواهانه گام بردارید.


حشمت الله طبرزدی
تهران/ زندان اوین/ بند 350
29/11/1383

0 Comments:

Post a Comment

<< Home