Sunday, February 20, 2005

اعلام پایان یافتن اعتصاب غذا زندانیهای سیاسی زندان قرون وسطایی رجایی شــهر

انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ------------------------------------------------------------------------------------------------------- بـا درود به روان ِ پاک جان باختگان و تجدید پیمان با تمامیه جمهوری خواهان دموکرات و کلیه ی گروه های سکولار ایــرانی و حامیان ِ حقوق بشر ، هم میهنان : آزدایخواهان و مبارزان اجتماعی خانواده ی بشری ؛ فغالان سیاسی داخل و خارج از کشور: به استحضار میرسانیم این جانبان امضا ء کنندگان؛ زندانیهای سیاسی زندان قرون وسطایی رجایی شــهر از صبح روزه یکشنبه مورخ 5/11/ 83 در اعتراض به وخیم تر شدن وضیعت حقوق شهروندی به ویژه سخت گیرهای اخیر به زندانیهای سیاســـی کشور ونیز به منظور تاثیر گذاری در جهت ایجاد ِ انسجام ؛ همگرایی و اتحاد عمل بیشتر در صفوف ِ مبارزان آزادی خواه و دموکرات اعتصاب غذای خود راآغاز کردیم . در این راستا امید ما هرگز به عطایای حکومتی و قوه ی قضایه مطیع و منصوب ولایت مطلقه نبوده و نیست زیرا که به اصلاح ناپذیری کلیت حاکمیت وقوف کامل داریم ولی حمایتهای بی دریغ همگی مبارزان ایرانی در داخل و خارج کشور و نیز سازمانهای حقوق بشری ورای تصور بود و امیدواریم که این انسجام فرازی دیگر در پیشبرد مبارزات مردمی تا حصول پیروزی نهایی باشد . امروز که ضمن اعلام پایان یافتن اعتصاب غذا ؛ امیدوار تر از روز آغاز آن هستیم ؛همراه با سپاس و قدر شناسی از همدردی و تلاش یکایک عزیزان که در انعکاس این اقدام در سطح ایران و جهان ؛ حمایتهای بی شائبه ای مبذول داشته اند انتظار داریم همگان در جهت حفظ و تقویت این انسجام ،همگرایی و اتحاد عمل همچنان کوشا و فعال باشند ... این فرصت را غنیمت شمرده و خواسته ی اصلی خود را مبنی بر تشکیل کمیته ای اجرایی برای برگزاری رفراندوم انتقالی به مثابه تنها راه رسیدن به انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی به مردم اعلام داشته ، یادآور میشویم که این مهم ، جز با هوشیاری سیاسی و هماهنگی تمامی نیروهای دموکرات و آزادی خواهانی که فرو پاشی حکومت مطلقه را پیش اندیشه کرده و روند جایگزینی آنرا در دستور کار قرار داده اند ، در داخل و خارح ازکشور همراه با رایزنی گسترده در سطح قدرت های بین المللی و سازمان ملل متحد به ویژه دبیر کل شورای امنیت و سازمانهای مختلف حقوق بشری در سطح بین المللی به منظورِ تحریم همه جانبه سیاسی و اقتصادی رژیم ولایت مطلقه امکان پذیر نمــــــــیباشد . به امید آزادی ایران و ایرانی ( ایران هرگز نمی میرد ) ؛ زندانیهای اعتصابی زندان مخوف رجایی شهر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home