Saturday, February 19, 2005

درخواست دکتر احمد مدنی برای پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر

دبیرخانه ی جبهه ملی ایران در خارج کشور
شماره 113 تاریخ 17-02-2005
هم میهنان مبارز زندانی سیاسی، فرزندان راستین ایران زمین که در هر برهه و زمانی با تلاش و مبارزات خود علیه ستم و استبداد، افتخار آزادگان ایران بوده اید. اعتصاب غذای شما در واکنش به بیداد و استبداد دستگاه حاکم به گوش جهانیان رسیده است؛ و ضمن تحسین کار شما، اقدامات لازم نیز از سوی مقامات بین المللی در شرف انجام است. چون وجود نازنین شما، هم برای مبارزات آینده ضروری است و هم برای ستمکاران در همه حال موجب زیان است، لذا از شما خواهش میکنم اعتصاب غذای خود را بشکنید و پایان آن را به جهانیان اعلام دارید. با آرزوی پیروزی شما عزیزان و رهائی ایران - دکتر احمد مدنی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home