Saturday, February 19, 2005

کانون انجمن ها و فراخوان عام به اعتصاب غذای کنندگان

یاران نازنین در حال اعتصاب غذا در زندان رجائی شهر کرج آقایان: دکتر فرزاد حمیدی، بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، جعفر امامی، امروز 25 روز از اعتصاب غذا شما می گذرد!

ما امضاء کنندگان فراخوان عام نهادها و انجمن های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی به همراه صدها تن از شخصیت های آزادیخواه اعم از فعالین سیاسی، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان و شاعران و پناهندگان سیاسی و تبعیدی ، رسانه های خبری فارسی زبان ، صدای اعتراض تان را تا به امروز در سطح جهان به گوش دهها نهاد و مجامع بین المللی رسانده و کارزار خود را در هر کشوری پی می گیریم.

ما به همراه یکایک اعضاء خانواده، فعالین کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی و سخنگوی تان آقای حسن زارع زاده اردشیر، نگران وضعیت جسمی شما می باشیم!

دوستان عزیز:

شما با مقاومت و ایستادگی تان در طی 25 روز اعتصاب غذا ، نشان دادید که از باوری عمیق و پویا برای دفاع از منزلت انسانی خود بعنوان زندانی سیاسی و شهروند برابر حقوق، همچنان مقاوم عمل می کنید تا به خواست خویش جامه عمل بپوشانید.

شما نشان دادید که در مقابل تهدید و زور، زندانبانان عقب نشینی نمی کنید و این بیش از پیش مسئولیت ما را در دفاع از مطالبات واقعی شما،
راغب تر می گرداند.

ما امروز نگران جان و تندرستی یکایک شما می باشیم. از نظر ما امضاء کنندگان فراخوان عام بُودن شما خاری در چشم کارگزاران نظام و قوه قضائی رژیم اسلامی بوده و است که تا به امروز کمترین توجهی به خواسته شما ها روا نداشتند و این در حالیستکه، نیروی عظیمی در سراسر جهان ، فریاد اعتراض و دادخواهی تان را شنیده اند.

یاران اعصاب غذا کننده در زندان رجائی شهر کرج!

ما در این سو ی جهان، نگران شماایم و بر آنیم که ادامه اعتصاب غذا در شرایط دشوار جسمی یکایک تان، فرسودگی کارودشواری ادامه مبارزه شما را در برابر خود دارد. از نگاه ما تمدید قوای جسمی تان با پایان بخشیدن به اعتصاب غذا، و با اتخاذ تاکتیک اعتصاب دوره ای تان در مقابل ظلم و بیعدالتی رژیم، چشم بخواب رفته دشمن را کور می کند!

ما ندای سخنگوی شما آقای حسن زارع زاده اردشیر را شنیدیم، همانگونه که پیشتر نیز اعلام داشتیم با نگرانی ایشان و یکایک اعضاء خانواده های شما همراهیم و یکصدا اعلام می داریم:

ما بمثابه فریاد رسای شما در این سوی جهان عمل خواهیم کرد و برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی فارغ از هر عقیده و مرامی مبارزه خود را پی می گیریم.

ما برای رساندن صدای اعتراض شما زندانیان سیاسی و عقیدتی جهت محکومیت جمهوری اسلامی ایران در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ماه مارس آغاز به کار خواهد کرد، به همراه هزاران فعال ایرانی مدافع حقوق بشر و مخالف کلیت نظام در همبستگی با خواسته های شما، به تلاش خود ادامه می دهیم.

ما دادخواهی یکایک زندانیان سیاسی برای استقرار نظارت دائمی و تعیین ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد، در راستای رسیدگی به احضارها، دستگیری ها، بازجوئی ها، دادگاههای در بسته، تجاوز به زنان و کودکان زندانی ، احکام سنگسار،قطع عضو، اجراء احکام اعدام، موضوع تعدد زندان ها، عدم تفکیک زندانی سیاسی از زندانیان عادی و واداشتن زندانی به ندامت و موضوع صدور احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال و سایر تضیقات را در سلسله اعتراضات زنجیره ای دوره اخیر خود، در کنار کوشندگان حقوق بشر و در دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران در سطح جهان پی می گیریم.

بار دیگر از طریق آقای حسن زارع زاده اردشیر سخنگوی تان، از شما می خواهیم ، که برای تجدید قوا و رفع نگرانی اعضاء خانواده، در ادامه اعتصاب غذای خود، تجدید نظر کنید.

ما را فریاد اعتراض خود، در اینسوی جهان بدانید. بُود و دوام یکایک تان در ادامه مبارزه سنگر مقاومت و ایستادگی را در برابر نظام سیاه و تباهی آور جمهوری اسلامی، در رزم مشترک همه آزادیخواهان، استوار تر می سازد.


با امید به استواری در راه مبارزه ای بس دشوار!!هماهنگ کننده گان کانون انجمن ها و فراخوان عام در دفاع از خواست اعتصاب غذاکنندگان
زندانیان سیاسی رجائی شهر ( گوهر دشت ) کرج

0 Comments:

Post a Comment

<< Home