Thursday, February 17, 2005

فایل صوتی بینا دارب زند و دکتر فرزاد حمیدی در زندان رجایی شهر

توضیح: در بازید خبرنگاران از زندانهای اوین و رجایی شهر که چندی پیش، پس از گذشت حدود یک هفته از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شهر انجام گرفت، خبرنگار ایلنا به دلیل آشنایی با دکتر فرزاد حمیدی و بینا داراب زند از طریق اطلاعیه های" کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی" ، درخواست دیدار با آنها را میکند و رئیس زندان به دلیل عدم شناخت از این دو تن اجازه ی ملاقات را برای خبرنگاران صادر میکند ایشان گمان میکند که این افراد از بستگان شخص خبرنگار هستند. در این دیدار نواری توسط این خبرنگار از این دو تن( دکتر فرزاد حمیدی و بینا داراب زند ) ضبط شده است که خبرنگاران به دلیل عدم توانایی در منتشر کردن آن، این وظیفه را به ما محول کردند. ضمن آنکه خبرنگار ایلنا نسبت به وضعیت جسمانی آنان ابراز نگرانی کرد ، گفتنی است در آن زمان یک هفته از اعتصاب غذا گذشته بود.
با سپاس کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home