Tuesday, February 15, 2005

درخواست کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر برای پایان اعتصاب غذا

با وجود انکار جمهوری اسلامی ، بیش از بیست و چهار روز از اعتصاب غدای جمعی از فعالان دانشجویی-سیاسی در زندان رجایی شهر کرج می گذرد. آنها به شرایط توانفرسای نگهداری زندانیان سیاسی و عدم رعایت حقوق بشر در ایران و زندانهای جمهوری اسلامی معترض هستند. اخبار نگران کننده حاکی از آن است که سلامتی این مبارزان در وضعیت وخیم و مخاطره انگیزی قرار گرفته است و تداوم این اعتصاب غذا صدمات جبران ناپذیری برایشان وارد خواهد آورد. هم اینک زندانیان سیاسی انرژی خود را از دست داده اند و دو تن از آنان نیز فدرت بینایی خود را تقریبا از دست داده اند. از این رو کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی رجائی شهر ضمن حمایت کامل خود از خواسته های به حق زندانیان سیاسی در بند رژیم جمهوری اسلامی از این عزیزان می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. این امر نشانه دست بر داشتن از خواستهای حق طلبانه نیست بلکه وجود این مبارزان را الهام بخش مبارزات مردم بر ضد استبداد حاکم بر ایران می دانیم و مصرانه خواستار پایان دادن به این اعتصاب هستیم. ما تاکید می کنیم که پیگیری خواسته های فرزندان در بند مردم ایران را تا تحقق خواسته های ایشان سرلوحه فعالیتهایمان قرار خواهیم داد. از دیگر فعالان سیاسی نیز خواستاریم به ما بپیوندند و در اقدامی فراگیر از این زندانیان سیاسی، که خواسته ای جز آزادی برای ملت ایران و رعایت موازین جهانی حقوق بشر ندارند، بخواهیم تا به این اعتصاب غذا پایان دهند و درعین حال در رساندن هر چه رساتر فریاد اعتراض این دلاوران بکوشند.
کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی رجائی شهر بیست و هفتم بهمن ماه هشتاد و سه
ای میل برای تماس و اعلام حمایت: komiteh_z_r@yahoo.com
آدرس صفحه اینترنتی: http://www.komiteh.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home