Tuesday, February 15, 2005

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در «رجائی شهر» وارد سومین هفته خود شد

راديو فردا : زنداندانیان سیاسی که به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده اند، در اعتراض به حبس در کنار مجرمان عادی، از جمله قاچاقپیان مواد مخدر و محکومان به جرائم سرقت و قتل، سومین هفته اعتصاب غذای خود را شروع کردند. محمد رضا فقیهی ، وکیل بینا داراب زند، یکی از زندانیان اعتصابی، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید صبح سه شنبه با اجازه قاضی مدت 35 دقیقه با موکل خود ملاقات کرد. وی می افزاید نامه ای برای مدیرکل زندان ها برای رسیدگی به وضعیت موکل خود نوشته است. وی می گوید داراب زند ضعیف به نظر می رسید و نمی توانست نامه را بخواند. وی می افزاید از موکل خود خواست به همراه زندانیان دیگر اعتصاب غذای خود را خاتمه دهند ولی خواسته های قانونی خود را پیگیری کنند. وی گفت تنها چیزی که موکل او صرف می کند مقداری آب و قند است و در بیست وچند روز گذشته غذا نخورده است و همین امر او را تحلیل برده است. وی می افزاید داراب زند باید سه سال و نیم حبس تغزیری را تحمل کند به اضافه 50 ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home