Sunday, February 13, 2005

مصاحبه دکتر سیاوش اوستا با آقای تقی حمیدی پدر دکتر فرزاد حمیدی

مصاحبه دکتر سیاوش اوستا با آقای تقی حمیدی پدر دکتر فرزاد حمیدی در ارتباط با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج این مصاحبه ار رادیو وتلویزیون تصویری یاران ، رادیو آوای ایران و تلویزیون پارس نیز پخش شده است .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home