Saturday, February 12, 2005

نامه امین کرد در رابطه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

به نام دادار پاک حقوق بنیادین بشر امروزه به حدی از کمال خود رسیده است که داشتن زندانی سیاسی و عقیدتی برای حکومت ها نوعی نقطه ضعف محسوب می شود.از این رو حکومت جمهوری اسلامی همواره در مجامع جهانی به علت داشتن زندانی سیاسی و عقیدتی مورد بازخواست قرار می گیرد.سال،ماه و یا هفته ای نیست که بر پایه گزارشی از نقض مکرر حقوق بشر به واسطه داشتن زندانی سیاسی و عقیدتی حکومت جمهوری اسلامی محکوم نشود. به هر روی مجامع جهانی مدافع حقوق بشر همواره سعی در تحت فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی دارند،اما حکومت جمهوری اسلامی ..گناه داشتن زندانی سیاسی و عقیدتی برای حکومت جمهوری اسلامی کم نیست که اعمال فشار و شکنجه به زندانیاین سیاسی و عقیدتی هم به آن اضافه می کند. از بدو تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تمامی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کمر به قتل،شکنجه و ایجاد رعب و وحشت در بین آزادیخواهان ایران داشته اند.در سال های اخیر به واسطه فشارهای مجامع جهانی مدافع حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی تغییری در نحوه برخورد با آزادیخواهان ایران ایجاد کرده است.بدین صورت که با محکوم کردن آزادیخواهان ایران به حبس های طولانی و تبعید آنها به زندان های زندانیان جانی و خطرناک سعی در از بین بردن آنها دارد. آزادیخواهان ایران و به ویژه آزادیخواهان در بند ایران با هوشیاری به این سیاسیت جدید حکومت جمهوری اسلامی پی برده و به هر نحو اعتراض خود را نسبت به این عمل خلاف تمامی اصول انسانی ابراز داشته اند. در آخرین حرکت اعتراضی 6 تن از مبارزان راه آزادی ایران به نام های ارژنگ داوودی،بینا داراب زند،فرزاد حمیدی،مهرداد لهراسبی،حجت زمانی و جعفر اقدامی مدت 20 روز است که به اعتصاب غذا پرداخته اند.خبرهای ارسالی از زندان حال اعتصاب غذا کنندگان بسیار وخیم و همچنین فشار دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی را بر اعتصاب غذا کنندگان و خانواده هایشان بیش از پیش اعلام می دارد. و این اخبار همگی سندی است بر اینکه حکومت جمهوری اسلامی دیگر خود را فارغ از هر تعهد به مجامع جهانی می داند و می تواند به قدرتی خطرناک برای صلح در خاورمیانه و جهان تبدیل گردد. به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ مبارزان راه ازادی ایران به حکومت جمهوری اسلامی گوشزد می کنم که عدم توجه به خواسته های به حق زندانیان سیاسی و عقیدتی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای حکومت جمهوری اسلامی در مجامع جهانی داشته یاشد. در پایان برای تمامی اعتصاب غذا کنندگان آرزوی موفقیت و پایداری می کنم و به آنها یادآور می شوم که هیچگاه حکومت ها نتوانسته اند در صحنه قدرت باقی بمانند مگر با تن دادن به خواست های مردم،اکنون هم حکومت جمهوری اسلامی راهی ندارد جز تن دادن به خواست مردم که همانا آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری رفراندم ساختارشکن. به امید آزادی... زنده باد ایران...زنده باد آزادی امين کرد عضو جبهه متحد دانشجويی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home