Friday, February 04, 2005

نداى حق طلبى زندانيان سياسى رجايى شهر

اعتصاب غذاى شش زندانى سياسـى در رجايى شهر وارد دوازدهمين روز خود شد. زندانيان سياسى نامه اى نوشته اند كه در آن ادعاى مسئولان زندان را داير بر شكسته شدن اين اعتصاب رد كرده اند.
از قرار انتقال مهرداد لهراسبى يكى از اعتصاب كنندگان به بهدارى زندان و پايان گرفتن اعتصاب غذاى او كه طبق تصميم جمع بوده ، از جانب مسئولان زندان حمل بر شكاف در حركت هماهنگ و اعتراضى اين شش نفر شده است. از سوى ديگر مدير كل زندان هاى استان اعلام كرده تنها سه زندانى رجايى شهر روزهاى گذشته اعلام اعتصاب غذا كرده بودند كه دو نفرشان ديگر در اعتصاب به سر نميبرند و يك نفر باقيمانده نيز تنها از خوردن غذاى زندان امتناع ميكند.
آقاى زارع زاده اردشير مسئول كميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى كه در نامه اخير اعتصاب كنندگان بعنوان سخنگوى آنها معرفى شده در توضيح اين كه تلاش هاى مسئولان براى ايجاد اختلاف ميان زندانيان اعتصابى به چه قرار است ميگويد:
” طى روزهاى گذشته سعى كرده اند ارتباط زندانيان سياسى اعتصابى با يكديگر را قطع كنند. همين حركتى بوده براى بهم ريختن هماهنگى اينها و ديگر اينكه براى ايجاد ترديد در ميانشان ، اخبار دروغ پخش كرده اند كه مثلا يكى اعتصاب را شكسته است. بعضى ماموران اطلاعاتى از جمله به آقاى حجت زمانى هشدار داده و گفته اند اگر اعتصاب را نشكند، حكم اعدامش به مورد اجرا در ميايد. حفاظت زندان به آقاى بينا داراب زند هم تذكر داده و بهر حال اينها مجموعه عواملى را به كار گرفته اند كه اعتصاب را خنثى كنند.”
خواست اصلى اعتصاب كنندگان، تفكيك جرايم و اجراى طرح طبقه بندى زندانهاست. آنها زندانى سياسى اند و نبايست با مجرمان حرفه اى و اشرار و قاچاقچيان زير يك سقف تحمل زندان كنند. آنها اين را نوعى شكنجه غير مستقيم و زير فشار قرار دادن خود ميدانند.
از روز اعلام اعتصاب اين شش نفر اكثر رسانه ها و به ويژه سايت هاى اينترنتى پوشش خبرى خوبى به اين حركت داده اند. آقاى زارع زاده اردشير حمايت هاى وسيع نهاد ها و شخصيت ها از زندانيان سياسى را پيامد مستقيم اين اطلاع رسانى ميبيند و ميگويد:
” در حال حاضر تعدادى از سايت هاى اينترنتى مطرح و پر بيننده دارند اين موضوع را مطرح ميكنند و نزديك ۹۰ نهاد حقوق بشرى و ۶۰۰ شخصيت فرهنگى سياسى از اعتصاب غذاى اين افراد حمايت كرده و طومارى نيز در اين مورد تهيه كرده اند. در داخل كشور هم با توجه به اخبارى كه ميرسد مسئولان زندانها و نهادهاى اطلاعاتى شديدا در حال برنامه ريزى براي برخورد با اين حركت هستند. ضمن اين كه روزهاى گذشته شاهد بوديم مدير كل زندانهاى استان با چند خبرنگار از اوين و رجايى شهر بازديد كرد كه اين به نوعى تحت تاثير اعتصاب غذاى زندانيان سياسى بود.”
آقاى صادق نقاشكار از فعالان حقوق بشر خارج از كشور كه موضوع اعتصاب غذاى زندانيان سياسى را دنبال ميكند، در رابطه با آخرين اخبار از وضعيت زندانيان ميگويد:
” آنها همچنان به اعتصاب خود ادامه ميدهند. به لحاظ فيزيكى خيلى تحليل رفته اند اما روحيه شان خيلى بالاست. طبق نامه ى يكى از بستگان آقاى جعفر اقدامى به دبير كل سازمان ملل متحد كه خواسته شرايط زندانها بهبود يابند و اعلاميه جهانى حقوق بشر به مورد اجرا درآيد، آقاي اقدامى لبهاى خود را براى نشكستن اعتصاب غذا دوخته است. فشارها به آنها و خانواده هايشان روز افزون است. خانواده ها را تحت تعقيب و مراقبت قرار داده اند. تلفن هاى تهديد آميز به آنها ميكنند كه مانع شوند اخبار مربوط به زنداني را به بيرون برسانند. ملاقات ها و تماس هاى تلفنى را براى بعضى زندانيان قطع كرده اند و آقاى فرزاد حميدي هم طبق اطلاعات رسيده به سلول انفرادي منتقل شده است.”
سلامتى زندانيان اعتصابى در خطر است. آقاى زارع زاده اردشير ميگويد: طبق آخرين خبرها آقايان حميدى و داراب زند دچار تهوع، سرگيجه و ضعف شديد شده اند. غالب آنها دل پيچه دارند. مجبورند تحرك نداشته باشند و در اتاق هاى خود استراحت كنند.
زندانيان سياسى اعتصاب كننده عبارتند از: بينا داراب زند – مهرداد لهراسبى – فرزاد حميدى – ارژنگ داوودى – حجت زمانى – جعفر اقدامى .

مهيندخت مصباح

0 Comments:

Post a Comment

<< Home