Thursday, February 03, 2005

فراخوان؛ اعتصاب غذا در روز يک شنبه برای همبستگی با زندانيان سياسی

هموطنان گرامی 11 روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر می گذرد. در این مدت عوامل رژیم برای خنثی سازی حرکت اعتراضی آنها، دست به تحرکاتی زده اند اما زندانیان سیاسی حرکت خود را مصمم تر ادامه داده اند. برای همه ما لازم است تا از حرکت اعتراضی آنها که در واقع خواسته های یک جنبش را با خود دارند، حمایت کنیم. از طرفی همه روزه اخبار حاکی از آن است که آزادیخواهان و فعالان سیاسی فرهنگی توسط دادگاههای انقلاب احضار بازداشت و یا به حبس های سنگین محکوم می شوند و نهاد های اطلاعاتی اجازه هیچ فعالیتی به مخالفان رژیم نمی دهند. مهندس حشمت الله طبرزدی به 14 سال زندان و حسن زارع زاده اردشیر به 7 سال زندان محکوم و عباس خرسندی عضو مرکزی حزب دمکرات ایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده اند. موضع اعدام افراد زیر 18 سال هنوز روشن نیست. زندانیان سیاسی در بد ترین شرایط روحی و بهداشتی به سر می برند. در آخرین اقدام در زندان، تعدادی از جمله بینا داراب زند و ارژنگ داوودی به زندان رجائی شهر در کرج تبعید شدند و حجت بختیاری توسط عوامل رژیم در بند یک اوین مضروب شد. روزبه روز نیروهای فعال را به زندانها روانه می سازند و همه تلاش ها در جهت محدود کردن و حذف کردن نیروهای سیاسی فرهنگی مخالف با رژیم است که با روش های غیر قانونی، غیر مدنی و غیر انسانی صورت می گیرد. کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی از کلیه هموطنان، احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی، فرهنگی، نهادهای حقوق بشری و شخصیت های مبارز درخواست می کند، به منظور محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، همبستگی با زندانیان سیاسی و خواسته های به حق آنها، روز یک شنبه 18 بهمن ماه در اعتصاب غذای 24 ساعته شریک باشند و همبستگی خود را اعلام نمایند. کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home