Friday, February 04, 2005

طومار امضا در حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی در رجايی شهر کرج

( اطلاعيه شماره ۲)
فوریه۲۰۰۵ برابر ۱6 بهمن ۱۳۸۳
آزاديخواهان در دهمين روز از اعتصاب غذای زندانيان سياسی در رجايی شهر کرج ، جان زندانيان اعتصابی در خطر است ، برای دفاع از جان بينا داراب زند ، دکتر فرزاد حميدی ، فعال اعتصابی آریو سراجی که از تبریز به تهران آمد و خود را با زنجير به میله های درب دفتر سازمان ملل متحد بسته بود ، توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر شد و دست به اعتصاب غذا زده است ، و همینطور دستگیری عباس خرسندی از فعالین مشهد و همچنین اعتصاب غذای ولی فیض مهدوی به همراه شش زندانی رجایی شهر کرج و همراهی مهرداد حیدر پور از بند 350 اوین در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان ، و سیعا پشتیبانی نماییم
درنگ لازم نيست ، بايد يک صدا آزادی بی قيدو شرط تمامی زندانيان سياسی را سر داد و فرياد دادخواهی و مظلوميت خانواده های زندانيان را همصدا بگوش جهانيان رساند . لازم می نمايد ازهر اقدام مشترکی در سراسر جهان بهره گیریم و افکار عمومی جهان را در جریان رویداد ها قرارداد!!
فراخوان عام شخصيت ها ، نهاد ها و انجمن های فرهنگی _ اجتماعی اروپا ، کانادا و آمريکا در محکوميت نقض حقوق بشر و وضعيت اسفناک زندانيان سياسی در ايران به نهادها و مجامع بين المللی و گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل خانم ياکين ار تورک خانم ها و آقايان: در ايران روزی نيست که مطبوعات و رسانه های خبری اخبار دستگيری ها ، زندانی شدن ها ، شکنجه ، محاکمات در دادگاههای در بسته و بدون هئيت منصفه ، فوج دستگيری فعالين اجتماعی ، دانشجويان و فعالين کارگری ، وبلاگ نويسان و صدور احکام اعدام را گزارش ننمايند. از جمله : حکم ضد انسانی برای حشمت الله طبرزدی به ۱۴ سال و تبعيد به برازجان ، تجديد محاکمات فعالين کارگری سقز که با اعتراض جان مانکس ، دبير اول کنفدراسيون اتحادیه های سراسری اروپا و فعالین کارگری مستقل و سازمانها و احزاب روبرو شده است ۰ همچنين نامه ها و گفتگوی افشاء گر خانم صبح ناز داراب زند ، شیوا نظر آهاری ، تقی حمیدی ، پدر دکتر فرزاد حمیدی با راديو برابری و گزارشا ت « کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی » ، « کميته پيگيری وضعيت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر » مبنی بر اینکه ، ۶ تن از زندانيان سياسی زندان رجایی شهرکرج از روز دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۳ ، آقايان : بينا داراب زند ، ارژنگ داوودی ، حجت زمانی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، جعفر امامی در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و اجراء طرح طبقه بندی زندانيان سياسی از زندانیان عادی ، دست به اعتصاب غذا زده اند۰ گفتنی استکه : ترفند تازه رژيم در برخورد فعالان سياسی دانشجويان ، روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان ، نگهداری آنها در بند های غير سياسی در کنار زندانيانی با جرايمی چون قتل _ سرقت مسلحانه و شرارت است. زندان رجايی شهر از مخوف ترين زندان های ايران است ۰ اين زندان اعدام های سال ۶۷ را نيز به خود ديده است ! در اکثر بند های اين زندان خريد و فروش مواد مخدر و تجاوز به جوانان کم سن و سال که توان دفاع از خود را ندارند ۰ توسط افشاء گری بينا داراب زند و ياران او به بيرون زندان رسيده است ۰ ما امضاء کننده گان اين فراخوان ، بار ديگر توجه تمامی نهادهای حقو ق بشری ، گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل خانم يا کين ار تورک ، تمامی آزاديخواهان جهان و مردم شرافتمند ايران را به نقض گسترده حقوق اين زندانيان اعتصابی جلب نموده و آنها را به حمايت از خواسته های به حق تمامی زندانيان سياسی فرا می خوانيم و يکصدا ، ضمن همبستگی با اعتصاب غذا کننده گان زندان رجايی شهر کرج ، اعلام می داريم
ضمن محکوم کردن هر گونه دستگيری فعالين سياسی ، زندان ، شکنجه ، خواهان پايان بخشيدن محاکمات دربسته و صدور احکام سنگسار واعدام در سراسرايران می باشيم
ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می باشيم
اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت باز ديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و ملاقات با خانواده های زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکار عمومی جهان ، خواست ما می باشد
ا‌مضاء افراد و شخصيتهای آزاديخواه اعم از: فعالين سياسی _ دانشگاهيان _ نويسندگان _ هنرمندان و شاعران و۰۰۰
آذر شيبانی _ محمد شيبانی _ آرش کمانگير _ آرش امجد _ آزاده شکوهی _ امير اصغری نيا _ اصغر ايزدی _ ويدا هوشيار _ اسماعيل رزازی _ ايوب رحمانی _ احمد پوری _ ايوب رحمانی _ ابراهيم آوخ _ اردشير مهرداد _ اردشير نظری _ احمد نوين _ ارسلان کريمی _ارژنگ بامشاد _ اردلان کريمی _ ايراندخت کوهل _ احمد علوی _ دکتر حسن عباسی _ دکتر يونس پارسا بناب _ اسفنديار منفرد زاده _ دکتر گلمراد مرادی _ دکتر مهدی يوسفی _ امید شاهرخی نسب _ ايرج حيدری _ امير جواهری لنگرودی _ پرويز جواهری _ هادی جواهری لنگرودی _ احمد مزارعی _ احمد افسری _ اردشير عظيمی _ احمد غلاميان _حسن عزيزی _ حسن حسام _ بيژن رستگار _ بهروز فراهانی _ بهروز اميدی لاهيجانی _ بيژن سعيد پور _ شهاب لبيب _ سعيد افشار _ سيا ووش ستوده _ علی رياضی _ سيامک جهانبخش _ رضا اميد _ روزبه وين _ روبن مارکاريان _ رضا بيگی _ رضا صبری _ رضا سپيدرودی _ رضا مرزبان _ محمد رضا شالگونی _ _ سهراب شباهنگ _ نسرين احمدی _ محسن فرد _ احمد رنجبر _ رفعت رنجبران _ نرگس کرمانشاهی _ مسعود پولادی _ پرويز آذر _ نجف روحی _ محمد دشتی _ جواد يگانه _ احمد سالمی _ اميد صالحی _ پروانه مقدم _ محسن احمدی _ ايران فرجی _ جواد اسکويی _ نرگس احمدی _ مهدی توسلی _ حسين قاضی _ پيام لطفی _ فريبا ثابت _ حسين شراحی _ علی پيچگاه _ ثريا چيت ساز _ علی اکبر شالگونی _ مزدک شالگونی _ شهره شالگونی _ آزاده شالگونی _ هوشنگ ديناروند دانيال _ علی ديناروند _ زويا قاشلاق _ مجيد تمجيدی _ گلناز هدايت _ سعيد حاجی زاده _ حسن کيانوش _ کاوه رضوانی _ مهتاب توسلی _ حميد مهر آرا _ علی شمس _ جمشيد روحی _ عبدالله توسلی _ شادی توسلی _ الوند کرمانشاهی _ بيژن امينی _ فرخ قهرمانی _فرامرز پويا _ فرامرز دادور _ رضا طالبی _ امين مولايی _ وحيد اصغری حصارکی _ محمد هادی امينيان _ سيامک وطن آبادی _ فرهاد بهشتی _ دريا دل توانا _ سعيد اوحدی _ محمد علی اوحدی _ عطا مرادی _ صمد نويد _ عباس مومن _ پروانه رياحی _ لاله حسين پور _ شيرين مرادی _ خليفه موسوی _ حميد موسوی پور اصل _ محمد حسيبی _خسرو مقدم _ علی فياض _ کريم بهجت پور _ حشمت محسنی _ علی اعتدالی _ علی گلباغی _ فريبرز داوودی _ گلنار روحی _ سروژ قازاريان _ پتی بلوچ _ علی جالينوسی _ رخشنده حسين پور _ مسعود صديقی _ حسين نقی پور ( روز نامه نگار ) _ مرضيه مومن زاده _ نويد مومن زاده _ کريم حاجی رسول _ سالار آشناگر _ بدری صفوی _ اکبر اغراقی _ سارا آزاد _ اصغر جيلو _ پروانه قاسمی _ شيرين مرادی _ ياور اعتماد _ شعله ايرانی _ ناصر اخوان _ فروغ اسد پور _ محمود آزاد _ جواد کمالی پور _ ياسمين ميظر _ تراب ثالث _ بهرنگ رياحی _ نقی رياحی _ تقی رياحی _ نيکولا رياحی _ پروين شکوهی _ تقی روزبه _ پدرام قهرمانی _ جواد نجابت _ جواد عرفانيان _ رضا نجابت _ حسين جواد زاده _ دکتر پيران آزاد _ مسعود کرمانشاهی _ نوشين شاهرخی _ رحمن صوفی _ حميد پور قاسمی _ جعفر ابراهيم زاده _ علی دماوندی _ حجت کسراييان _ خسرو آهنگر _ نصرالله شاد مهر _ هدايت سلطانی پور _هادی فهيمی فر _ حبيب رياحی _ پروين رياحی _ محسن کيا _ منوچر رادين _ جليل زنجانی _ مهران اعظمی _ ناهيد ناظمی _ ناصر روشن ضمير _ محمد خيری _ رضا خيری _ عبدالقادر بلوچ _ مهدی کيا _ مجتبی نظری _ مسعود نظری _ کوکب نظری _ فرامرز پور نوروز _ رضا چيت ساز _ رضا جعفری _ غلام آل بويه _ سيد حسين تهامی _ ويدا صالحی _ پروانه ناجی _ دکتر جواد جوادی _ نسرين آزاد _ سارا محمود _ سعيد پورمند _ مهشيد راستی _ علی فکری _ اردلان کريمی _ مريم البرزی _ علی عابدينی _ حسين عابدينی _ محمود حشمت _ يوسف آبخون _ جواد نويد _ محمود معمار نژاد (بهرنگ) _ صديقه يوسفی _ داريوش آرام _ داريوش ارجمندی _ مجيد مظفری _ حسين مظفری _ محمد آزادگر _ شيوا بهار _ حسن جعفری _ حميلا نيسکيلی _ شکوفه ابراهيم زاده _ علی مير حسينی _ رضا صداقت _ فرشاد بيگی _ کريم خوش عقيده _ حسين سعدی _ حسين توسلی _ علی فرقانی _ سيامک انصاری _ نصير گيلانی _ مرتضی بوداغی _ رضا توانگر _ محمد رضا باقری _ جواد يغمانيان _ مهدی صفا پور _ ابراهيم نجفی _ مينا پويا _ پروين ابراهيمی _ علی عبدی _ محمد مهر پور _ منصور افشاری _ اصغر نصرتی _ سعيد تقوی _ موسی دانشفر _جواد دادستان _ احمد نيک بين _ رضا صفا وردی _ منوچهر غفاری _ عبدالله محمودی _ پوران اصغری _ مصطفی پور سنگری _ فرزانه بلبل آبادی _ دکترشکور فلاح ( استاد سابق دانشگاه جندی شاهپور اهواز ) _حسين رودباری _ نادر صمد پور _ بهروز اسدی _ رسول جواديان _ ن _ نوری زاده _ رضا علامه زاده _ توفان آرام _ علی عاشوری _ فريد مزدک _ علی ا فشاری نيکو _ علی يوسفی _ مجيد مافی _ سيد حسين مير کريمی _ اميد حبيبی نيا _ مهدی کيا _ ناصر جوهری _ بيژن فتحی _ بهروز فدايی _ محمد حسيبی _ پريچهر حسيبی _ علی حسينی _ سامان حسيبی _ مرتضی کاويان (هانوور) _ مهدی رضوی _ زری عرفانی _ هادی آبکناری _ داريوش مراد _ پيروز براتی ( تهران ) آرش مهدوی _ سينا حافظی __ آرشيد مطيع قوانين _ قدرت قلی زاده _ حسين هراتی نزهت ( روزنامه نگار ) _ سياووش کوهرنگ _ فرود سياووش پور _ پدرام _ فريدون گيلانی _ لاله بشر دوست _ سينا صفا بخش _ وهاب انصاری _ گلی روحی _ رضوان جمالی _ بهمن خاکسار _ اقبال قلعه گلابی _ رحيم راشدی _ رضا بهمن پور _ مينا رحيم زاده _ گلی افشار _ اکرم موسوی علی آبادی _ عاطفه جعفری _ رضا شمالی _ احمد توماج _ خسرو عبدالهی _ رضا هاشمی _ حسين جوادی _ آ رش شاه تيموری _ رضا علوی _ محمد خرم _ حميد نوبری _ ناصر زمانی _ سيامک زمانی _ عباس زمانی _ اکبر زمانی _ ناهيد نصرت _ نکيسا باقريان _ محسن توفيقيان _ محمد تجلی جو _ آ ذر نوش همتی _ بهروز رضايی _ حسين کمالی _ جمال حسن زاده _ شاهپور سالمکار _ جمال محمدی _ حسين هراتی نژاد _ سعيد سالک _ داريوش مرا د _ سهرابی ( تهران ) _ مرتضی کاويان _ رسول عباسی _ سيامک فريد _ عليرضا ايران نژاد _ بيژن اعتدالی _ نسرين داور پناه _ خسرو شيمرانی _ احمد نجاتی _ سهيلا نجاتی _ آينده آزاد _ رضا افشار پور _ حسرت ا فشار پور _ بابک جعفری _ نغمه دهقان پور _ بهرام کسمائی _ رضا افرازی _ جاويد اسديان _ رامين مولا ئی _ آ وا محجوبی _ علی کريمی _ رضا محسنی پور _ نجات مهدوی _ شيوا بوداغ زاده _ محمود بهمنی _ علی راجی _ محسن نجات _ فرشيد سارمی _ مهين زنوسی _ آزاده آشنا _ حميد آشنا _ داريوش دستوری _ مينو عابدی _ حسام وثوقی _ کمال صالحی _ پروين صديقی _ فزاد جاسمی _ مقصود کاسبی _ مليحه فرهنگ _ بهمن فرهادی _ شاهرخی _ مهناز پيک _
ليست دوم
انور مير ستاری ـ شیوا دظر آبادی ـ حسن زارع زاده اردشیر _ حمید رضا ظریف نیا _ علی بیکس _ سعید بصارتی _ سيروس کسرائيان ـ علی رنجبر ـ کاوه شير زا د ـ مسعود صفاری ـ فرهنگ اعتمادی ـ الهام اعتمادی ـ حسن قيصری ـ بهروز جاويد تهرانی ـ کوروش روز ماريان ـ احمد اسکندری ـ فريده خردمند ـ جواد اسديان شاعر ـ نيلوفر بيضايی ـ حيسن ابقری ـ شهلا ابقری ـ علی دوانی ـ علی فیاض ( نویسنده و روزنامه نگار ) _ داريوش دبيران ـ کوروش صحتی ـ محسن نژاد ـ خليل غزلی ـ کيخسرو پرويز ـ حميد رضا ظريف نيا ـ کامبيز دليجان ـ منوچهر شفائی ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ـ حميده بابا ـ بيژن مهر ـ عنيات پاک نيا ـ مصطفی صنعت نما ـ معصومه صفری ـ مسعود حميدی ـ محمد حسينی جوادی ـ حميد بهرامی ـ حسين انور حقيقی ـ اکبر زرگر ـ رضا خردمندی ـ نادی مقدس ( دانشجو ) ـ حسن درويش پور ـ رضا خردمندی ـ رکسانا دستان ـ هوشنگ اسدی ـ سعيد اشکان فعال حقوق بشر ـ بهزاد سپندتا ـ حميد نوروزی ـ هوشنگ گل آبادی شاعر و نويسنده ـ محمود نرا قی ـ رويا نرا قی ـ مقصود پاريس ـ دکتر حسين معمار زاده ـ ندامقدس ( دانشجو ) ـ بهزاد آشوری ـ شهاب شکوهی ـ اسحاق رهبر ـ تراب مهرابی گيلانی ـ سعيد کلانکی ( دبير سابق کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی ) ـ شاهين صادقی ـ دکتر حسن ماسالی ـ ساسان صميم کرد ـ مونا زکی خانی ( آموزگار ) ـ خالد فلاحيان ـ وحيد شعبانی ـ مهدی خرازی ـ مريم زکی خانی ( خانه دار ) ـ بابک ناقد ـ دکتر حسين باقر زاده ـ عباس شيرازی ـ فرشيد ابراهيمی ـ آزاده ايرانی ـ بهمن رضی ـ احمد رضا کامری ـ پيام شيرازی ـ ویکتوریا آزاد _عليرضا يوسفی ـ هومان مينائی ـ ايران ايلدا ـ امير فرشاد ابراهيمی ـ ناصر صالحی ـ زهره جعفری ـ اکبر جعفری ـ دامون گلريز ( دانشجو)ـ مزدک کاسپين ( تهران ) ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج اوجی ـ ی دفاع از زندانيان سياسی ) ـ شاهين صادقی ـ دکتر حسن ماسالی ـ ساسان صميم کرد ـ مونا زکی خانی ( آموزگار ) ـ خالد فلاحيان ـ وحيد شعبانی ـ مهدی خرازی ـ مريم زکی خانی ( خانه دار ) ـ بابک ناقد ـ مرتضی کاويان ـ دکتر حسين باقر زاده ـ عباس شيرازی ـ فرشيد ابراهيمی ـ آزاده ايرانی ـ بهمن رضی ـ احمد رضا کامری ـ پيام شيرازی ـ عليرضا يوسفی ـ هومان مينائی ـ ايران ايلدا ـ امير فرشاد ابراهيمی ـ ناصر صالحی ـ زهره جعفری ـ اکبر جعفری ـ دامون گلريز ( دانشجو) ـ مزدک کاسپين ( تهران ) ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج اوجی ـ عباس خرسند نیا _ یوسف حجاب _ دکتر زهرا عرفانی _ محمد مهدی کیانجو _ عباس مظاهری _ ر ، شفاهی _ کارین مونن _ بهروز سر فراز _ فرید سعادت _ علی رحمانی _ سروش زاری _ نیلوفر لنگرودی _ مجید دلیریان _ ویدا حاجبی _ جمشید بامری _ استیفان _ هادی آبکناری _ سایه سعیدی سیرجانی _ عباس سماکار _ فرزاد جاسمی _ مریم عظیمی _ دکتر سعید عباسیان _ علیرضا قنبری _ فرج آ ل یاری _ خسرو باقر پور _ کامران گیاه چی _ حمید علیزاده بهبهانی _ دکتر محمود تهرانی _ عبدالرضا سا لک _ رضا مولایی _ فخر ا لسادات علمی _ افسانه علمی _ ناز گل فراهانی صدر _ اکبر فراهانی صدر _ آیدا فراهانی صیر _ احمد زاهدی لنگرودی _ خسرو رحیمی _ شهرام همایون _ شهاب گل آلان و ______ ادامه دارد ۰ ۰ ۰
* * * * * * * * * * * * *
اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران _ پاريس ۲_ کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران_ انگلستان ۳_ کانون دفاع از آزادی بيان _ گوتنبر(سوئد) ۴_ کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران _ وين (اتريش) ۵ _ سازمان پناهندگی پرايم _ هلند ۶ _ راديو صدای زن_ ونکوور(کانادا) ۷_ کميته دفاع از پناهندگان سياسی _ برلين (آلمان ) ۸ _ کانون دفاع اززندانيان سياسی _ برلين (آلمان ) ۹ _ انجمن بيداری ايرانيان هانوور_آلمان ۱۰ _ کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران _ آخن (آلمان ) ۱۱ _ کانون اجتماعی _ فرهنگی انديشه _ هلند ۱۲ _ تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران _ هانوور(آلمان) ۱۳_ شورای پناهندگان ايرانی برمن _آلمان ۱۴ _ کانون فرهنگی _ سياسی انديشه _ مونستر (آلمان ) ۱۵ _ کانون مستقل ايرانيان لايپزيک _ آلمان ۱۶ _ راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا)_ هانوور ( آلمان ) ۱۷ _ فرهنگسرای انديشه _ گوتنبرگ ۱۸_ فرهنگسرای بامداد _ مالمو ۱۹ _ انجمن فرهنگی _ اجتماعی دارکوب _ مالمو ۲۰ _ کميته همبستگی استان اوره برو _ سوئد ۲۱ _ انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی _ استکهلم ۲۲ _ نشر باران _ استکهلم ۲۳_ کانون سياسی و فرهنگی ايرانيان _ سوئيس ۲۴ _ هييت سر دبيری نشريه آوای زن _ سوئد و نروژ ۲۵_ راديو همصدا _ اسلو ( نروژ ) ۲۶ _ انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور ۲۷_ کميته پناهندگان سياسی وان _ ترکيه ۲۸ _ کانون پناهندگان سياسی سيدنی _ استراليا ۲۹ _ سايت چه بايد کرد _ايالات متحده آمريکا ۳۰ _ انجمن گلشن _ ايالات متحده آمريکا ۳۱ _ کانون دوستداران فرهنگ ايران _ واشنگتن (ايالات متحده آمريکا ) ۳۲ _ کانون دمکراتيک ايرانيان _ دالاس ايالات متحده آمريکا ) ۳۳ _ انجمن فرهنگی و هنری اکباتان _ گوتنبرگ ۳۴ _ هييت سر دبيری راديو برابری ۳۵ _ راديو همراه _ گوتنبرگ ۳۶ _ انجمن فرهنگی ميهن _ گوتنبرگ ۳۷_ انجمن ايرانيان سوسياليست لندن _ انگلستان ۳۸ _ کمتيه دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی ايران _ فرانکفورت ۳۹ _ سايت خبری _ اجتماعی و سياسی گزارشگران ۴۰ _ سايت خبری _ سياسی دکتر عباسی ۴۱ _ کانون دانشجويان ايرانی در هلند ۴۲_ کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ۴۳ _ کميته دفاع از زندانيان سياسی _ انگلستان ۴۴ _ سازمان دانشجويان دمکرات ايران _ امئو (سوئد ) ۴۵_ سايت بولتن ۴۶ _ آسيل کميته گروه ايران _ سوئد ۴۷ _ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران _ نروژ ۴۸_ کانون تلاش برای آزادی قلم و بيان و انديشه _ ايالات متحده آمريکا ۴۹ _ اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن ۵۰ _ اتحاديه ايرانيان سوسياليست _ شمال آمريکا ۵۱ _ جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر زرا فشان _ استکهلم
لیست دوم
۵۲ ـ اتحاد دمکراتيک ايرانيان ترقيخواه ـ سوئيس ۵۳ ـ بنياد اسماعيل خوئی ـ ايالات متحده آمريکا ۵۳ ـ جبنش هيجده ( ۱۸) تير ـ هلند ۵۴ ـ جمعيت ايرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا ـ ايالات متحده آمريکا ۵۵ـ سايت چپ مستقل کرد ۵۶ ـ سايت خبری ـ سياسی هه لويست ۵۷ ـ جبهه ملی ايران ـ بوستن ـ ايالات متحده آمريکا ۵۸ ـ کميته ايران ـ آمريکن ـ ايتلات متحده آمريکا ۵۹ ـ کميته مبارزات باتبعيض و نابرابری ـ اوره برو ( سوئد ) ۶۰ ـ انجمن ايرانيان ـ اوره برو ( سوئد ) ۶۱ ـ کميته دفاع از پناهجويان ـ اوره برو سوئد ۶۲ ـ کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو ( سوئد ) ۶۳ ـ وب لاگ ايران ميهنم ۶۴ ـ کميته دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از خانواده های وابسته ۶۵ ـ راديو سپهر ـ گوتنبرگ ( سوئد ) ۶۶ ـ جبهه اتحاد ملی ايران ـ تهران ۶۷ ـ سايت خبری لج ور ۶۸ ـ خبرگزاری کردستان شرقی ۶۹ ـ سايت سياسی ـ خبری مهاباد ۷۰ ـ فدراسيون کردهای ايرانی مقيم هلند ۷۱ ـ کانون دلنواز آزادی ۷۲ ـ جبهه ملی برای استقرار دمکراسی و سازندگی ايران ۷۳ ـ جنبش متحد ايثارگران ـ ستاد برون مرزی ۷۴ـ جبهه اتحاد ملی ايران ـ خارج از کشور ۷۵ ـ درويش پور بلاگ پست ـ کام۷۶ _ جنبش هيجده ( ۱۸) تير _ هلند ۷۷_ ( تلاش ) کانون حمايت از مبارزات مردم ايران _کلن (آلمان) ۷۸ _ مديريت انتشارات خاوران _ پاريس ۷۹_ کانون مبارزه برای دمکراسی در ايران ، سيدنی _ استراليا ۸۰ _ کانون پناهندگان سياسی ، سيدنی _ استراليا ۸۱ _ مرکز فرهنگی ره آورد _ آخن ( آلمان ) ۸۲ _ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران _ نروژ ۸۳ _ کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی ۸۴_ فروم فرهنگ و هنر ايران و آلمان ۸۵ _ جبنش آشتی ملی ۸۶ _ انجمن فرهنگی _ اجتماعی پرسپوليس _ بلژيک ۸۷ _ کميته پيگيری و ضعيت زندانيان سياسی زندان رجائی شهر ۸۸ _ سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت درآلمان ۸۹ _ سازمان ضد اطلاعاتی _ تروريستی آذرخش ۹۰ _ جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران _ گوتنبرگ- سوئد
آزاديخواهان مبارز : فرياد اعتراض خود را در دفاع از داد خواهی زندانيان سياسی و خواست های آنان بلند کنيم ۰ ما تاکنون با همبستگی خود توانسته ايم ، بسياری از احکام ستمگرانه و ضد انسانی قوه قضاييه رژيم اسلامی را متوقف کنيم ، اين بار هم می توانيم !! امضاء ها ادامه دارد ۰۰۰
ما شما را فرا می خوانيم تا در صورت همراهی با اين فراخوان عام ، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعلام نماييد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home