Tuesday, February 01, 2005

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی
تاریخ:12/11/83شماره:2005-23
یک مبارز در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه در ایران،خود را با زنجیر به دفتر سازمان ملل در تهران بستآریو سراجی یک مبارز و آزادیخواه امروز 12 بهمن سالروز پیروزی انفلاب اسلامی، در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه رژیم با خود و سایر مبارزان در ایران، در برابردفتر سازمان ملل در تهران دست به تحصن و اعتصاب غذا زده و خود را با زنجیر به میله های دفتر UN بست.آریو سراجی که برای همین منظور از تبریز به تهران آمده، اعلام کرد؛ چند بار در تبریز بازداشت و شکنجه شده و هم اینک با وثیقه آزاد است.گفتنی است، ایشان در تیریز توسط اطلاعات سپاه و سایر نهادهای اطلاعاتی و انتظامی مورد اذیت و آذار قرار گرفته و در شکنجه های اعمال شده، از ناحیه سر و صورت و چند نقطه دیگر دچار شکستگی و آسیب جدی شده است.سراجی دلایل تحصن خود در برابر دفتر سازمان ملل در تهران را چنین ذکر می کند: 1- اعاده حقوق و پرداخت غرامت برای دوران بازداشت و شکنجه ها2- آزاد کردن وثیقه های تودیع شده به دادگاه انقلاب تبریز3- همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در زندان رجائی شهر 4- محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران5- درخواست از سازمان ملل جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران
کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home