Tuesday, February 01, 2005

اعلام حمایت مهرداد حیدر پور از اعتصاب غذای زندان مخوف رجایی شهر کرج

مهرداد حیدر پور زندانی سیاسی در بند 350 اوین ضمن اعلام حمایت خود از اعتصاب غذای 7 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نامهای بینا داراب زند، دکتر فرزاد حمیدی، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی فیض مهدوی اعلام کرد در حمایت از این مبارزان آزادیخواه و برای حساس بودن خواسته ی آنان که همانا انتقال به اوین و اجرای اصل تفکیک جرایم در زندان می باشد دست به 10 روز اعتصاب غذا می زنم. متاسفانه رژیم به غلط قصد آن دارد تا با انتقال دادن زندانیان سیاسی آنها را تحت فشارهای شدید بگزارد تا از ادامه مبارزه منصرف شوند. همه زندانیان سیاسی اوین از شرایط سخت و خطر ناک زندان رجایی شهر کرج اطلاع دارند و همین عاملی می باشد که اکثر آنها در طول مدت زندان خود در اوین سکوت اختیار کرده و حتی از شکنجه های دوران بازجویی خویش نیز سخنی به میان نیاورند، تا مبادا به زندان رجایی شهر کرج در میان قاتلین و اشرار تبعید شوند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که زندانیان سیاسی با اتحاد خود این تبعیدگاه مخوف را از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و نویسندگان و دانشجویان زندانی خالی کنند.
اتحاد، مبارزه، پیروزی
مهرداد حیدرپور
13/بهمن/1383/ایران/تهران/زندان اوین/بند 350

0 Comments:

Post a Comment

<< Home