Wednesday, February 02, 2005

آخرین اخبار از 9 روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج

(تحدید به اعدام حجت زمانی، انتقال دکتر فرزاد حمیدی به انفرادی، نگرانی پزشکان از وخامت حال بینا داراب زند و ارژنگ داودی، حمایت سایر زندانیان سیاسی در زندان اوین و احتمال پیوستن آنها به اعتصاب غذا)
فشارهای وزارت اطلاعات و سازمان زندانها بر زندانیان سیاسی ای که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند به طور روز افزونی افزایش پیدا کرده است. شش تن از زندانیان سیاسی به نامهای بینا داراب زند، دکتر فرزاد حمیدی، ارژنگ داودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی و جعفر اقدامی در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در بین قاتلین، اشرار و معتادین مدت 9 روز است که در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده اند و تنها خواسته ایشان این است که به سالن 1 زندان اوین بازگردند.روز پنج شنبه سعید شیخان بازجو و کارشناس وزارت اطلاعات به دیدار حجت زمانی رفته و اخطار آخر را به وی میدهد. سعید شیخان، حجت زمانی را تحدید کرد که اگر بلافاصله اعتصاب غذای خود را نشکند و بودن در این اعتصاب غذا را تکذیب نکند تا آخر بهمن ماه حکم وی را اجرا خواهند کرد. حجت زمانی زندانی سیاسی به 3 بار اعدام محکوم گردیده و منظور بازجوی وزارت اطلاعات از اجرای حکم حجت زمانی تا پایان بهمن ماه اجرای حکم اعدام وی می باشد.صبح امروز نیز بینا داراب زند و ارژنگ داودی را در حالی که شدیداً بی حال بودند و به سرگیجه های شدید مبتلا شده بودند به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. دکترهای زندان که به وخامت حال این دو زندانی پی برده بودند برای آن دو سرم قند و نمک تجویز کردند که هر دو نفر از تزریق سرم اجتناب کردند و اعلام داشتند تا زمانی که در زندان رجایی شهر به سر می برند نه حاضر به خوردن می شوند و نه اجازه می دهند که سرم به آنها تزریق شود.همچنین طی اخباری که امروز دریافت داشتیم دکتر فرزاد حمیدی حدود 3 روز است که بدون وسایل شخصی به مکانی نا معلوم منتقل گردیده است. احتمال بسیاری وجود دارد که مسئولین زندان وی را به سلول انفرادی انتقال داده باشند تا زیر فشارهای شدید انفرادی و نگهداری وی در شرایط ویژه وی را وادار به شکستن اعتصاب غذای خود کنند.از سایر زندانیانی که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند خبری در دست نداریم ولی مهندس حشمت الله طبرزدی در بند 350 زندان اوین و سایر زندانیان سیاسی در بند 1 زندان اوین ضمن اعلام حمایت خود از این شش تن و خواسته ی بر حقشان یعنی انتقال آنها به زندان اوین و اجرای اصل تفکیک جرایم اعلام کرده اند که در صورتی که رژیم هرچه سریعتر این عزیزان را به زندان اوین باز نگرداند همگی دست به اعتصاب غذا خواهند زد و این اعتصاب غذا را به اعتصابی سراسری تبدیل خواهند کرد.
http://pejhvakyaran.blogsky.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home