Monday, January 31, 2005

پدر دکتر فرزاد حمیدی تهدید به بازداشت شد

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده های وابسته ( جبهه اتحاد ملی ایران ) :
تقی حمیدی، پدر دکتر فرزاد حمیدی، از سوی وزارت اطلاعات رژیم، تهدید به بازداشت و قطع حقوق بازنشستگی شد. وی که در تاریخ 22 دی ماه گذشته به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شده بود، بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب، به اتاقی در طبقه دوم دادگاه منتقل شده و از سوی مامور وزارت اطلاعات که خود را حسینی معرفی کرده بود مورد بازجویی و تهدید قرار میگیرد.حسینی، ضمن بازجویی از تقی حمیدی، به ایشان اعلام میکند که در صورت ادامه ارتباطش با مبارزین و همچنین ادامه پیگیری مشکلات زندانیان سیاسی، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و حقوق باز نشستگی اش قطع خواهد شد. لازم به ذکر است که تقی حمیدی بازنشسته دانشگاه بهشتی میباشد.گفتنی است که مادر دکتر فرزاد حمیدی به دلیل کهولت سن و بیماری نزدیک به شش ماه است، نتوانسته با فرزندش که در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد، ملاقات کند.همچنین خبرهای دریافتی حاکی از این است که فرزاد حمیدی به سلول انفرادی منتقل شده، در شرایطی که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر همچنان ادامه دارد.دکتر فرزاد حمیدی، بینا دارابزند، مهرداد لهراسبی، ارژنگ داوودی هفت روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرند، ضمن اینکه حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی ا... فیض مهدوی شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته اند.
Komitedefa_inaf@yahoo.com