Thursday, January 27, 2005

زندانى سياسى هم بند قاتل و قاچاقچى؟

بنا به اطلاعيه خبری "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی" در هفته گذشته دکتر فرزاد حمیدی، عضو ارشد جبهه دمکراتیک ایران، توسط یکی از زندانیان خطرناک به نام ستیوند که به اتهام قاچاق در زندان رجایی شهر به سر میبرد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.در ادامه اين اطلاعيه آمده است : خبرهای دریافتی از زندان رجایی شهر گوهردشت کرج حاکی از آن است که دستهای نامرئی قصد حذف فیزیکی دکتر فرزاد حمیدی و احتمالا دیگر زندانیان سیاسی را دارند و برای این کار ا ز زندانیان خطرناک و خود فروخته ای که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، استفاده میکنند.بنابراین هر لحظه ممکن است که زندانیان سیاسی در اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج توسط زندانیان خطرناک و جانی مورد حمله و حذف فیزیکی قرار گیرند.لازم به ذکر است که اینگونه برخوردها با حمایت مستقیم مسئولان زندان و وزارت اطلاعات حکومت صورت میپذیرد.دکتر فرزاد حمیدی که از یاران نزدیک مهندس حشمت ا... طبرزدی است، در تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دستگیر شده بود که هم اکنون بیش از پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان به سر میبرد. وی چندی پیش به طور ناگهانی به همراه مهرداد لهراسبی از دستگی_ d1 شدگان قیام خونین هجده تیرماه هفتاد و هشت ، به اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج منتقل شد و هم اکنون در بند 5 این زندان به سر میبرد.گفتنی است که بعد از آزادی دانشجوی مبارز بهروز جاوید تهرانی در شب گذشته، تنها بینا دارابزند و دکتر فرزاد حمیدی از میان بازداشت شدگان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مردادماه گذشته، در زندان به سر میبرند. ضمن اینکه بینا دارابزند نیز چندین بار توسط عوامل رژیم در زندان مو! رد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. ایشان نیز چندی پیش از زندان اوین به زندان مخوف رجایی شهر کرج منتقل شده است.این در شرایطی است که از امروز دکتر فرزاد حمیدی، بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و زندان ها دست به اعتصاب غذا زده اند.ضمن اینکه حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی ا... فیض مهدوی از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، مدت ده روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند. هم اکنون جمع زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در این زندان، به هفت نفر رسیده است. .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home