Sunday, January 30, 2005

هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و واکنش سرکوبگرانه مسئولان زندان

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی :1- علي و محمد طبرزدي فرزندان حشمت الله طبرزدي به دادگاه انقلاب احضار شدند. بر اساس احضاريه اي كه دو روز قبل به دست آنان رسيده است ، آنها ميبايست در تاريخ 12 اسفند در شعبه ي 26 دادگاه انقلاب حاضر شوند. گفتني است در احضاريه ي فوق اتهام آنان " اقدام عليه امنيت " عنوان شده است.علي و محمد طبرزدي از جمله بازداشت شدگان ، در مقابل دفتر سازمان ملل در مرداد ماه امسال بودند كه به مدت 25 روز در بند 209 زندان اوين به سر بردند. شایان ذکر است تعداد دیگری از متحصنین از جمله فریبا هدایتی به دادگاه انقلاب احضار شده اند.2- زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كه در اعتراض به عدم تفكيك جرايم و شرايط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند ، امروز وارد هفتمین روز اعتصاب خود شدند. بر طبق آخرين اخبار رسيده از زندان رجايي شهر، تاكنون مسئولين زندان در مقابل اين اعتصاب هيچ گونه عكس العملي از خود نشان نداده و تنها به فشارها و تهدید های خود افزوده اند.در این میان بینا داراب زند را در بند اشرار و قاتلان نگهداری می کنند، ارژنگ داوودی را به بهداری منتقل کرده اند اما وی با بستری شدن در این مکان خودداری کرده و حجت زمانی دیگر زندانی اعتصابی مورد تهدید قرار گرفته است. اخبار نگران کننده از زندان رجائی شهر مبنی بر افزایش فشار بر زندانیان سیاسی حاکی از تلاش رژیم برای از پا درآوردن آنهاست. ضمن آنکه اعتصاب کنندگان از کلیه نهادهای حقوق بشری درخواست کرده اند نسبت به وضعیت آنها و شرایط نامناسب زندانها واکنش نشان دهند. این شش تن زندانی سیاسی، تاکید کرده اند بر روی خواسته های خود پافشاری خواهند کرد و در برابر تهدید ها و حرکت های اختلاف افکنانه مسئولین زندان تسلیم نخواهند شد.بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي، حجت زماني، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي و جعفر اقدامي شش زنداني سياسي هستند كه از هفت روز پيش دست به اعتصاب غذا زدند.3- با پایان یافتن جلسات محاکمه حسن زارع زاده اردشیر مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، وی منتظر ابلاغ حکم از طرف دادگاه انقلاب است. زارع زاده در سال 79 به یک سال زندان محکوم شد که پس از گذراندن دوران محکومیت آزاد شد و محاکمات اخیر وی در ارتباط با پرونده های مفتوح از حوادث کوی دانشگاه تهران تا به امروز است.komitedefa@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home