Monday, January 31, 2005

ادامه اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان گوهردشت رجايى شهر كرج: صداي آلمان

راديو آلمان : شش نفر از زندانيان سياسى ايران در اعتراض به قرارگرفتن در بند زندانيان جرايم عمدى همچون قتل و قاچاق، در اقدامى هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده اند. اين شش نفر در زندان رجايى شهر نگهدارى ميشوند. همان زندانى كه قتل عام سال ۶۷ از آنجا آغاز شد. زندانـى كه در حسينيه اش هزاران زندانى داراى حكم به دار آويخته شدند. زندانى كه اينك قاتلان و اشرار در آن نگهدارى ميشوند. زندانى كه در اكثر بند هاى آن خريد و فروش مواد مخدر و تحاوز به جوان هاى كم سن و سال و ضعيف كه بنيه دفاع از خود را ندارند، به سهولت انجام ميگيرد. گزارش كميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى كه روز پنجم بهمن ماه منتشر شد، ضمن اعلام اعتصاب غذاى اين شش نفر، تاكيد ميكند كه انتقال اين افراد به زندان رجايى شهر(گوهر دشت)هدفى جز شكنجه روحى و وادار كردن آنها به عقب نشينـى ندارد. آقاى محمد سيف زاده وكيل دادگسترى و از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر ايران در پاسخ به اين پرسش كه قانون چه تاكيدى بر تفكيك زندانى سياسى از زندانى عادى دارد ميگويد: ” به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسى و همچنين قانون دادگاههاى عمومى كه در سال ۷۳ تصويب شد و اصلاحيه سال ۸۱ كه ترتيبات حاصى براى محاكمه زندانيان سياسي و مطبوعاتى در نظر گرفته، اينها از زندانيان عادى متمايزند. از سوى ديگر در حاليكه در كشور ما بررسى هيچيك از جرايم نبايست در حضور هيات منصفه باشد، رسيدگى به جرايم سياسـي و مطبوعاتى بايد با حضوراين هيات باشد. ضمنا رسيدگى به جرايم مطبوعاتى و سياسى به دادگاه كيفرى استان واگذار شده و مرجع تجديد نظر هم ديوان عالى كشور است در حاليكه تعقيب و كشف جرايم ديگر در حوزه صلاحيت دادسراست و در صورت صدور كيفر خواست در صلاحيت دادگاه عمومى است. بنابراين قانونگزاربا اين تفكيك توجه داشته كه زندانيان سياسى و مطبوعاتى داراى داعيه شرافتمندانه اند و اينها با مجرمين عادى و بالفطره و خطرناك متفاوتند و درنتيجه بايد هنگام حبس نيزمحل نگهدارى شان متفاوت از زندانيان عادي باشد. هر عملى غير از اين قطعا تخلف است”. در انتهاى گزارش كميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى آمده كه جمهورى اسلامى روز به روز سركوب آزاديخواهان و فعالان حقوق بشر را گسترش ميدهد و آنها را در زندانهاي انفرادي و طويل المدت و زير فشار هاى روحى و گاه جسمى قرار ميدهد و پس از آن كه چاره اى جز نگهدارى اها در زندان نمى بيند از زندان هاى خطرناك وغير بهداشتى براى نگهدارى آنها استفاده مينمايد. بايد گفت مطابق هنجارهاى بين المللى و طبق نظر كارشناسان و روانشناسان بايد حتى براى جرايم عادى نيز در زندانها طبقه بندى وجود داشته باشد. مثلا بايست كسانى كه جرايم مالى دارند، از مجرمينى كه مرتكب قتل يا قاچاق و كلاهبردارى شده اند، از نظر محل نگهدارى،تفكيك شده باشند. شش زندانى سياسى در حال اعتصاب غذا عبارتند از بينا داراب زند، ارژنگ داوودى، حجت زمانـى،مهرداد لهراسبى، فرزاد حميدى و جعفر اقدامى.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home