Monday, January 31, 2005

تداوم فشار بر زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهرپس از گذشت هشت روز از اعتصاب غذای هفت تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، مسئولان زندان هم چنان آنها را تحت فشار شدید برای پایان دادن به این اعتصاب غذا قرار داده اند. این در حالی است که خانواده برخی از زندانیان اعتصابی نیز در روزهای گذشته به بیدادگاه انقلاب احضار شده اند. تقی حمیدی پدر دکتر فرزاد حمیدی در پی فشارهای شدید قبلی ، این بار به بازداشت تهدید شده است.
از تقی حمیدی خواسته اند که ارتباط خود را با سایر فعالان سیاسی و دانشجویی قطع کرده، فرزندش را به دست کشیدن از مبارزات سیاسی ترغیب نموده و با هیچ رسانه داخلی و خارجی مصاحبه نکند.
ماموران وزارت اطلاعات که از طریق بیدادگاه های انقلاب وظیفه تهدید و تطمیع این خانواده را بر عهده گرفته اند، اعلام کرده اند که در صورت پذیرش موارد فوق از سوی تقی حمیدی، زمینه آزادی دکتر حمیدی و ادامه تحصیل او در رشته های تخصصی پزشکی را فراهم کرده و مادر بیمار دکتر را در مجهزترین بیمارستان های ایران معالجه کنند.
تقی حمیدی با رد پیشنهاد ماموران، بر تداوم مبارزه خود و فرزندش تاکید کرده و به شدت مورد توهین و تهدید قرار گرفته است.
بینا داراب زند یکی دیگر از اعتصابیون نیز در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد، ولی هم چنان اعلام داشته که اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد. داراب زند در بندی نگهداری می شود که حتی مسئولان زندان جرات ورود به آن جا را ندارند. این بند که به قاتلین و اشرار اختصاص دارد، از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار وحشتناکی قرار داشته و زندانیان کم سن و سال در آن به راحتی مورد تجاوز و آزار جنسی مجرمان خطرناک قرار می گیرند.
بنابر آخرین اخبار رسیده، سایر زندانیان اعتصابی : ارژنگ داودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی، ولی فیض مهدوی و جعفر اقدامی نیز که در بندهایی جدا از هم نگهداری می شوند، اعلام کرده اند که بی توجه به فشارهای روز افزون ماموران، اعتصاب غذای خود را تا تحقق خواسته های خویش ادامه خواهند داد.
زندانیان اعتصابی با تاکید بر خواسته های قبلی خود از جمله تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و رعایت حقوق بشر در ایران، خواستار دیدار سازمان ها و نهاد های حقوق بشری از زندان رجایی شهر و رسیدگی به شرایط وحشتناک آن شده اند.

کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
12/11/1383

komiteh_z_r@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home