Sunday, January 30, 2005

اعتصاب غذای زندانيان رجائی شهر کرج را جدی بگیریم


مردم شریف ایران اعتصاب غذا تنها را و آخرین راهی است که یک زندانی سیاسی میتواند خواستهای خود را مطرح کند و تنها فریادی است که آن هنگام که جانش به لبش می رسد آن را بر سر مستبدین و دشمنان آزادی و انسانیت خالی کند. اگر من و شما که به راه شریف این شجاع مردان ایمان داریم نسبت به فریاد های این آهنین مردان بی اعتنایی ورزیم انگار که دیواری آهنین کشیده و مانعی در راه رسیدن این فریادها به گوش عمال رژیم ایجاد نماییم. من به عنوان یک دانشجو و کسی که در حد توان خود در داخل کشور وظیفه خویش را در قبال پدران، برادران و فرزندان آینده ی این مرز و بوم انجام می دهم از همه شما که به آزادی و انسانیت ایمان دارید، عاجزانه خواهش میکنم که نسبت به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بی تفاوت نبوده و آن را جدی بگیریم. من از تمام تلویزیونها و رادیوهایی که با قصد رساندن پیام مبارزین داخل و نشر و اشاعه این جنبش دمکراسی خواهی فعالیت میکنند تقاضا دارم از مبارزین واقعی و فعالی که هم اکنون در زندانها بسر میبرند و بخصوص آنها که برای گرفتن ساده ترین خواستهای انسانی خویش دست به اعتصاب غذا میزنند حمایت کنند. حمایتهای شما بهترین فشاری است که میتوان از خارج از کشور بر رژیم ایران وارد نمود.هم اکنون شش تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به نامهای بینا داراب زند، فرزاد حمیدی، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی و جعفر اقدامی در اعتراض به تبعید آنها از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج و نگهداری شدنشان در بین قاتلین، اشرار و معتادین که با قانون تفکیک جرایم خود رژیم هم مغایرت دارد دست به اعتصاب غذا زده اند و خواستار بازگشت هرچه سریعتر خود به زندان اوین میباشند.کورش رزمریم عضو حزب دمکرات ایرانایران/تهران/9/بهمن/83

0 Comments:

Post a Comment

<< Home