Monday, January 31, 2005

اعتصاب غذا در حمايت از زندانيان سياسي اوين و رجايي شهر

به عنوان يك ايراني در تبعيد و به منظور همبستگی با همرزمان و برادران دربندم در زندانهاي اوين و رجايي شهر كه در اعتصاب غذا بسر می برند ، همگام با ديگر مبارزان راه آزادي در اعتراض به تداوم فشار و رعب و شكنجه نسبت به زندانيان عقيدتي - سياسي و مطبوعاتي در ايران من نيز از روز اول فوريه ٢٠٠٥ برابر با سيزدهم بهمن ١٣٨٣ به مدت پنج روز اعتصاب غذا خواهم کرد . از همه آزاديخواهان و هموطنان عزيزم نيز درخواست دارم كه با اين مبارزان دربند همصدا و يكپارچه همبستگي خويش را اعلام نموده و ضمن ابراز انزجار از نقض حقوق بشر در ايران تمامي تلاش خويش را بكار گيريم تا فرياد زندانيان سياسي ايران را جهاني كنيم وآزادي بي قيد و شرط آنان را خواستار شويم.پيروزي از آن ماست چون آزادي حق ماست !
amir farshad ebrahimi

تداوم فشار بر زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهرپس از گذشت هشت روز از اعتصاب غذای هفت تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، مسئولان زندان هم چنان آنها را تحت فشار شدید برای پایان دادن به این اعتصاب غذا قرار داده اند. این در حالی است که خانواده برخی از زندانیان اعتصابی نیز در روزهای گذشته به بیدادگاه انقلاب احضار شده اند. تقی حمیدی پدر دکتر فرزاد حمیدی در پی فشارهای شدید قبلی ، این بار به بازداشت تهدید شده است.
از تقی حمیدی خواسته اند که ارتباط خود را با سایر فعالان سیاسی و دانشجویی قطع کرده، فرزندش را به دست کشیدن از مبارزات سیاسی ترغیب نموده و با هیچ رسانه داخلی و خارجی مصاحبه نکند.
ماموران وزارت اطلاعات که از طریق بیدادگاه های انقلاب وظیفه تهدید و تطمیع این خانواده را بر عهده گرفته اند، اعلام کرده اند که در صورت پذیرش موارد فوق از سوی تقی حمیدی، زمینه آزادی دکتر حمیدی و ادامه تحصیل او در رشته های تخصصی پزشکی را فراهم کرده و مادر بیمار دکتر را در مجهزترین بیمارستان های ایران معالجه کنند.
تقی حمیدی با رد پیشنهاد ماموران، بر تداوم مبارزه خود و فرزندش تاکید کرده و به شدت مورد توهین و تهدید قرار گرفته است.
بینا داراب زند یکی دیگر از اعتصابیون نیز در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد، ولی هم چنان اعلام داشته که اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد. داراب زند در بندی نگهداری می شود که حتی مسئولان زندان جرات ورود به آن جا را ندارند. این بند که به قاتلین و اشرار اختصاص دارد، از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار وحشتناکی قرار داشته و زندانیان کم سن و سال در آن به راحتی مورد تجاوز و آزار جنسی مجرمان خطرناک قرار می گیرند.
بنابر آخرین اخبار رسیده، سایر زندانیان اعتصابی : ارژنگ داودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی، ولی فیض مهدوی و جعفر اقدامی نیز که در بندهایی جدا از هم نگهداری می شوند، اعلام کرده اند که بی توجه به فشارهای روز افزون ماموران، اعتصاب غذای خود را تا تحقق خواسته های خویش ادامه خواهند داد.
زندانیان اعتصابی با تاکید بر خواسته های قبلی خود از جمله تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و رعایت حقوق بشر در ایران، خواستار دیدار سازمان ها و نهاد های حقوق بشری از زندان رجایی شهر و رسیدگی به شرایط وحشتناک آن شده اند.

کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
12/11/1383

komiteh_z_r@yahoo.com

ادامه اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان گوهردشت رجايى شهر كرج: صداي آلمان

راديو آلمان : شش نفر از زندانيان سياسى ايران در اعتراض به قرارگرفتن در بند زندانيان جرايم عمدى همچون قتل و قاچاق، در اقدامى هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده اند. اين شش نفر در زندان رجايى شهر نگهدارى ميشوند. همان زندانى كه قتل عام سال ۶۷ از آنجا آغاز شد. زندانـى كه در حسينيه اش هزاران زندانى داراى حكم به دار آويخته شدند. زندانى كه اينك قاتلان و اشرار در آن نگهدارى ميشوند. زندانى كه در اكثر بند هاى آن خريد و فروش مواد مخدر و تحاوز به جوان هاى كم سن و سال و ضعيف كه بنيه دفاع از خود را ندارند، به سهولت انجام ميگيرد. گزارش كميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى كه روز پنجم بهمن ماه منتشر شد، ضمن اعلام اعتصاب غذاى اين شش نفر، تاكيد ميكند كه انتقال اين افراد به زندان رجايى شهر(گوهر دشت)هدفى جز شكنجه روحى و وادار كردن آنها به عقب نشينـى ندارد. آقاى محمد سيف زاده وكيل دادگسترى و از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر ايران در پاسخ به اين پرسش كه قانون چه تاكيدى بر تفكيك زندانى سياسى از زندانى عادى دارد ميگويد: ” به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسى و همچنين قانون دادگاههاى عمومى كه در سال ۷۳ تصويب شد و اصلاحيه سال ۸۱ كه ترتيبات حاصى براى محاكمه زندانيان سياسي و مطبوعاتى در نظر گرفته، اينها از زندانيان عادى متمايزند. از سوى ديگر در حاليكه در كشور ما بررسى هيچيك از جرايم نبايست در حضور هيات منصفه باشد، رسيدگى به جرايم سياسـي و مطبوعاتى بايد با حضوراين هيات باشد. ضمنا رسيدگى به جرايم مطبوعاتى و سياسى به دادگاه كيفرى استان واگذار شده و مرجع تجديد نظر هم ديوان عالى كشور است در حاليكه تعقيب و كشف جرايم ديگر در حوزه صلاحيت دادسراست و در صورت صدور كيفر خواست در صلاحيت دادگاه عمومى است. بنابراين قانونگزاربا اين تفكيك توجه داشته كه زندانيان سياسى و مطبوعاتى داراى داعيه شرافتمندانه اند و اينها با مجرمين عادى و بالفطره و خطرناك متفاوتند و درنتيجه بايد هنگام حبس نيزمحل نگهدارى شان متفاوت از زندانيان عادي باشد. هر عملى غير از اين قطعا تخلف است”. در انتهاى گزارش كميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى آمده كه جمهورى اسلامى روز به روز سركوب آزاديخواهان و فعالان حقوق بشر را گسترش ميدهد و آنها را در زندانهاي انفرادي و طويل المدت و زير فشار هاى روحى و گاه جسمى قرار ميدهد و پس از آن كه چاره اى جز نگهدارى اها در زندان نمى بيند از زندان هاى خطرناك وغير بهداشتى براى نگهدارى آنها استفاده مينمايد. بايد گفت مطابق هنجارهاى بين المللى و طبق نظر كارشناسان و روانشناسان بايد حتى براى جرايم عادى نيز در زندانها طبقه بندى وجود داشته باشد. مثلا بايست كسانى كه جرايم مالى دارند، از مجرمينى كه مرتكب قتل يا قاچاق و كلاهبردارى شده اند، از نظر محل نگهدارى،تفكيك شده باشند. شش زندانى سياسى در حال اعتصاب غذا عبارتند از بينا داراب زند، ارژنگ داوودى، حجت زمانـى،مهرداد لهراسبى، فرزاد حميدى و جعفر اقدامى.

radio barabariآخرين خبر از شکنجه گاه! رجايی شهردر گفتگو با صبح ناز داراب زندگفتگو با صبح ناز داراب زند, ويدا هوشيار

يادداشت : هفته ای که پشت سر گذاشتيم ، در زندان رجايی شهر کرج ( گوهر دشت ) ۶ تن از زندانيان سياسی به اسامی : بينا داراب زند ، ارژنگ داوودی ، حجت زمانی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، جعفر اقدامی در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و اجراء طبقه بندی زندانيان سياسی از مجرمين جنايی ، نقض حقوق بشر ، سرکوب مطبوعات ، عدم رعایت بهداشت ، خريد و فروش مواد مخدر ، تجاوز به جوانان کم سن و سال و غيره ۰۰۰ از روز دوشنبه ۵ بهمن ۸۳ ( ۲۴ ژانويه ۲۰۰۵ ) دست به اعتصاب غذا زده اند! ويدا هوشيار يکی از برنامه سازان راديو برابری با خانم صبح ناز داراب زند همسر ، بينا داراب زند ، در رابطه با زندان رجايی شهر ، مشکلات زندان ، پرونده سازی ، فرياد رسای شوهرش بينا داراب زند در رابطه با وضعيت اسف بار کودکان و نوجوانان که در معرض تجاوز جنسی قرار می گيرند و همچنين اعتياد ، فساد زندان و سوء استفاده های ديگر و داد خواهی از مجامع بين المللی ، حقوق بشری برای اعزام نيروی ، جهت بازديد از زندان رجايی شهر کرج ( گوهر دشت ) و ديگر زندان ها و بازداشتگاهها و انعکاس آن به افکار عمومی جهان ، گفتگويی داشته است !! با سپاس از شهامت اخلاقی خانم صبح ناز داراب زند و از دست اندر کاران راديو برابری ، ما اين گفتگو را با کمترين تغيير از گفتار به نوشتار در اختيار خوانند گان می گذاريم ! عنوان گفتگو از ما می باشد.
هفته نامه راه کارگر
*********************************************
ويدا هوشيار : خانم صبح ناز داراب زند ، با سلام و درود فراوان به شما، اخيرا نامه ای با عنوان : خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی توسط فعالين : ( کميته دفاع از دانشجويان سياسی ) از طرف همسرتان آقای بينا داراب زند انتشار يافته است ، لطف کنيد درابتداء بفرماييد ايشان ( بينا ) در چه تاريخی دستگير شدند و اتهامات وارد به او چه مواردی را دربر می گيرد؟ صبح ناز داراب زند : من هم خدمت شما و شنوندگان تان سلام عرض می کنم ، متشکرم از اينکه با من تماس گرفتيد ، بينا در ۲۸ مرداد ۸۳ در مقابل دفتر سازمان ملل دستگير شدند و جرم شان تحصن غير قانونی بود که بايد _ نسبت به بازداشت غير قانونی اينها _ بعدا صحبت کنيم ، که هيچ نوع تحصنی ، هيچ نوع راه پيمايی ای بر مبنای قانون جرم نيست ۰ بلکه من ايشان ( رژيم ) را به باز داشت غير قانونی همسرم و يارانشان متهم می کنم ! بعد از انتقال همسرم به بهانه صحبت يکی تا دو ساعته با ايشان ، همسرم را به اوين بردند ، بعد از دو ماه انفرادی و باز جويی های طولانی ، ايشان را در يک روز يکشنبه به بهانه فريب دادن ، به بهانه ملاقات به همسرشان در سالن نگه داشتند و سپس از آنجا راهی زندان رجايی شهر کرج کردند ۰ اما اتهاماتی که به بينا داراب زند نسبت دادند ، دامنه امنيت ملی از طريق مانع تراشی ، مصاحبه ، طرح های رفراندوم ، کمک های مالی به خانواده های زندانيان سياسی و هزاران چيز ها ی ريز و درشتی که معمولا از درون قانون خودشان بيرون می آورند ! اما من مدعی هستم ۰ من خودم مدعی حقوق تضيق شده همسرم ، بدليل باز داشت غير قانونی ، نگهداری غير قانونی و انتقال غير قانونی ايشان هستم! در حاليکه رژيم ، طبق قانون خودشان می بايست ، افراد « زندانی سياسی » را در اوين نگه دارند و افراد « ارازل و اوباش » ، « قاتل و جانی » بايد در رجايی شهر کرج نگهداری شوند ! از طرفی رژيم ادعا می کند : که ما زندانی سياسی نداريم ۰ اگر زندانی سياسی نداريد ، پس چرا آمديد ، طبقه بندی کرديد و زندانيان را از يکديگر تفکيک کرديد ؟ اين خودش جای سئوال است که به قانون خودتان هم احترام نمی گذاريد ۰ به همين دليل است که مردم شما را در نتخابات با تحريم تنها خواهند گذاشت! ويدا هوشيار : معذرت می خواهم ، انتقال شوهرتان در چه تاريخی و به چه شکلی بوده است ؟ 
 صبح ناز داراب زند : شوهرم بينا يک روز صبح يکشنبه به او زنگ زدند و گفتند : « عليرغم اينکه من ممنوع ملاقات هستم ، شما بياييد و اسم من ( صبح ناز ) در ليست ملاقات شونده گان گذاشته شده و شما می توانی بيايی و هم برای من پول به صندوق زندان واريز کنی و هم شايد مرا ملاقات کنی » متعاقب اين خبر ، من هم رفتم و از ساعت ۳۰/۸ صبح تا ساعت ۱ بعد از ظهرمنتظر ماندم که نوبت من رسيد ، مرا صدا زدندو گفتند : « خانم داراب زند ، شما تشريف ببريد ، ايشان ( بينا ) ممنوع ملاقات هستند و ديگرهم آنجا ها نياييد !» من هم پيش رئيس آنجا رفتم و پرسيدم : « آقای ساعی به چه مناسبت ، شوهرم ممنوع ملاقات هستند ؟ » ايشان ( ساعی ) گفتند : « تخلف داشتند » من گفتم : « چه نوع تخلفی داشتند که منجر به ممنوع ملاقات شدن ايشان گرديد ؟ » رئيس آنجا گفتند : « ما نمی توانيم به شما بگوييم !» گفتم باشد و به منزل برگشتم و منتظر نشستم تا با من تماس بگيرند. روز دوم دوشنبه ساعت ۷ بود به من زنگ زد و گفت :« من رجايی شهر کرج هستم و خداحافظی کرد » من ديگر نتوانستم با او تماس بگيم و بعد از چند روز ، حدود ۴ يا ۵ روز ديگر تماسی گرفت و گفت : « من را به بهانه اينکه ملاقات داری ، بردند و در سالن نشاندند و من هرچه فکر کردم برای چه من را تنها ، اينجا در سالن نشانداند ؟ فکرم به جايی نرسيد ، تا اينکه يکی و دو ساعت ديگر من را سوار ماشين کردند و به زندان رجايی شهر منتقل نمودند» ويدا هوشيار : آخرين باری که توانستيد ، شوهرتان ( آقای بينا) را ملاقات کنيد و با ايشان صحبت کنيد ، کی بود و وضعيتش نيز چگونه بوده است؟ اين را از اين جهت می پرسم که الان چندين روز است که با ساير دوستان خود در اعتصاب غذا بسر می برند ! صبح ناز داراب زند : بله ، من هفته گذشته توانستم ايشان را ببينم ۰ وضعيت بهداشتی و امنيت جانی در زندان رجايی شهر ، زير صفر است ! انواع و اقسام افراد از قاچاقچی ، دزد و با جرايم عمدی در آنجا نگهداری می شوند و هيچ نوع حقوقی که برای يک انسان بايد در آنجا قائل بشوند ، موجود نيست ۰ رجايی شهر کرج زندانی است که در نهايت سنگدلی ، حقوق يک انسان که حتی زندانی باشد را لگد مال می کنند ۰ شوهرم را در روز اول بين صد ( ۱۰۰) نفر که جرايم مختلف داشتند ، جا دادند ۰ بعد از چند روز ايشان رادر يک زندان انفرادی ،اسما انفرادی است ، اما به همراه دو قاتل نگهداری کردند و اخيرا که در اعتصاب غذا بسر می برند ، شنيدم در سالنی هستند که به آن « حسينيه » می گويند ۰ اين سالن ۸۰ نفر درونش جا می گيرند که با آويزان کردن پرده ، افراد را از همديگر جدا می کنند ! ويدا هوشيار : شما در نامه تان ، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ، مطالبی را آورديد ، فکر می کنيد که از جانب مسئولين ، ترتيب اثری داده شود ؟ صبح ناز داراب زند : فکر نمی کنم ! برای آنکه حکومت اگر می خواست با مردمش تمکين کند ، به هيچ عنوان در اين لحظه خطير که آقايان مدعی اند ، الان لحظه خطرناکی برای جمهوری اسلامی هست به هيچ عنوان تنها در ميدان انتخابات نمی ماندند! در واقع اين حکومت استکه ، بايد به مردمش تمکين کند ، تمکين نکردنش و نهايت ، تنها ماندن حکومت رو در روی ، خودش است من خطاب به مسئولان گفتم: « شما هيچ وقت جواب درست به افراد مملکت تان نداديد، برای همين است که تنها خواهيد ماند ! ما هرگز به خودمان اجازه خشم ، نفرت ، کينه عليه شما نخواهيم داد ۰ ما با شما مثل شما رفتار نخواهيم کرد ۰ ما شما را در انتخابات در آن لحظه های خطيری که فکر می کنيد ، تنها خواهيم گذاشت ! شما هر گز به خواستهای ملت جواب نداديد ، شما هر گز با ملت تمکين نکرديد ، ملت شما را رودروی خودتاب تنها خواهد گذاشت » خطاب من در طی همين سه تا چهار نامه ام متوجه مسئولان بوده است _ خانم هوشيار ، می دانم حرف بسيار و بيش از اين ها است _ و من نمی دانم :الان دستگاههای اطلاعاتی شان شروع می کنند ، بلافاصله به نوشتن و جرايم درست کردن ، پرونده درست کردن ، ولی مهم نيست !! همسرم از درون زندان رجايی شهر ، فرياد می زند ، اينجا کودکانی هستند که مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند ۰ اينجا جايی است که مواد مخدر توزيع می گردد، همسرم از درون زندان برای خودش فرياد نمی زند ! همسرم فرياد می زند تا به گوش آن کسانی که ادعا می کنند ، مدافعان حقوق بشر در داخل ايران هستند تا به گوش آنها برسد ۰ چگونه ممکن است يک قانونی ، بيگانه با کشور خودش باشد ؟ چگونه ممکن است آدم برای زندان های ابولقريب ( عراق ) دل بسوزاند ؟ در حاليکه کودکانی ، فرزندانی ، انسان هايی در آنجا حقوق انسانی شان پايمال می شود ، آن کسانی که متن هايی را می نوشتند و در اختيار کسانی که الان مدعی حقوق بشر هستند به چنين روزی می انديشيدند ؟ کسانی هستند که نکته بين هستند ، کسانی هستند که انتظار دارند و همان ها هستند که بايد امروز جواب بدهند _ خانم هوشيار _ من اينها را برای تحت تاثير قرار دادن شما و شنوندگان تان نمی گويم ، اينها کسانی هستند که فکر می کنند ، مردم ايران هنوز کودن هستند ! مردم ايران نمی فهمند ! اما باور کنيد ، اينطور نيست ۰ شما با پسر ۱۴ يا ۱۵ ساله اينجا حرف می زنيد ، باورتان نمی شود که اينها دنيايی از اطلاعات و آگاهی هستند ۰ من اينها را برای تحت تاثير قرار دادن تان نمی گوييم ! عين واقعيت است ۰ چطور ممکن است افراد با مردم خويش ، اينگونه بيگانه باشند ؟ چطور ممکن است اين افراد به خودشان دروغ بگويند؟ _ خانم هوشيار_ خيلی عذر می خواهم ، اينها تا کی می خواهند ، ما را اينقدر کودن ، نفهم بشناسند ؟ اينها با چه چيزی می خواهند ، ما را فريب بدهند ؟ خودشان زندانی می کنند ، خودشان بازداشت ، غير قانونی می کنند که فردا افرادی را برای ما بعنوان منجيان عالم روی صحنه بياورند ! خودشان می دانند که اين بازداشتی ها غير قانونی است ! اما چرا اينکار را می کنند ؟ برای اينکه احيانا ممکنه که ما سوپر منی درآينده داشته باشيم، فريب مردم همين است !! ويدا هوشيار : خانم داراب زند ، آيا صحبتی در رابطه با کانون های ، مجامع و نهاد های حقوق بشر در خطاب به مردم تان ، خطاب به نيروهای مترقی داريد ؟ اگر آری بفرماييد ، ميکروفون راديو در اختيار شماست ! صبح ناز داراب زند : من در خطاب به يکايک آنها ، اولا سلام عرض می کنم ، خطاب به آنها می گويم : اگر قرار باشد، کسی داعيه حقوق بشر را نتواند بکوبد ، آن کسانی هستند که در خارج از کشور، واقعا بدون هيچ چشم داشتی فداکاری می کنند ۰ بدون هيچ منفعت خواهی ، هيچ منفعتی ، به ياد کسانی که در زندانهای مثل رجايی شهر دارند ، پر پر می زنند ، عمل می کنند. من از آنها خواهش می کنم ، مامورينی ، بازرسانی ، هر کسی را که فکر می کنند ، برای نجات اين کودکان و مردم اينجا ، موثر باشد ، گسيل دارند ۰ چطور ممکنه آدم در قرن بيست و يکم از زندان رجايی شهر ، آنجاييکه کهنه گی ، بيماری و آنجايی همه چيز وجود داشته باشد ، خبر نداشته باشد ؟ آدم هايی آنجا هستند که در انتظار اعدام اند ، بچه هايی آنجا هستند که وجودشان فراموش شده است ۰ چه کسی بايد از حق و حقوق اينها دفاع کند ؟ همسرم در پای تلفن بمن می گويد : « خانم اصلا با من حرف نزن ! به داد اينها يی برسيد که در اينجا مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند ، اين بچه ها منتظر اعدام اند ، مواد مخدر ، فساد ، کثافت و همه چيز بيداد می کند » حکومت اشتباه کرد ۰ حکومتی که همسر من را به زندان رجايی شهر کرج فرستاد ، اشتباه کرد ، برای آنکه بايد می دانست او ( بينا داراب زند ) رجايی شهر ( گوهر دشت سابق ) و فجايع آنجا را لو خواهد داد۰ حق و حقوقی که در آنجا در مورد انسان ها پايمال می شود ، لو خواهد داد، اشتباه کرده ،باز حکومت اشتباه کرد ، نمی بايست اينها را به آنجا می فرستاد ۰ ويدا هوشيار : خانم صبح ناز داراب زند ، من بی نهايت از شما متشکرم ، سپاس و درود من به شما و شجاعت اخلاقی تان باد ! صبح ناز داراب زند :خانم هوشيار ، خيلی از شما متشکر و ممنونم ! ببخشيد اين فرياد ها از روی خشم نيست ، از روی نفرت نيست ، از روی احساس نيست بلکه از روی انسانيت است که اگر در کسی وجود دارد بايد به اين کانون ها مراجعه کند !!
پايان گفتگو
( عين گفتگودر آرشيو راديو برابری موجود است )
منبع: راديو برابري

پدر دکتر فرزاد حمیدی تهدید به بازداشت شد

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده های وابسته ( جبهه اتحاد ملی ایران ) :
تقی حمیدی، پدر دکتر فرزاد حمیدی، از سوی وزارت اطلاعات رژیم، تهدید به بازداشت و قطع حقوق بازنشستگی شد. وی که در تاریخ 22 دی ماه گذشته به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شده بود، بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب، به اتاقی در طبقه دوم دادگاه منتقل شده و از سوی مامور وزارت اطلاعات که خود را حسینی معرفی کرده بود مورد بازجویی و تهدید قرار میگیرد.حسینی، ضمن بازجویی از تقی حمیدی، به ایشان اعلام میکند که در صورت ادامه ارتباطش با مبارزین و همچنین ادامه پیگیری مشکلات زندانیان سیاسی، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و حقوق باز نشستگی اش قطع خواهد شد. لازم به ذکر است که تقی حمیدی بازنشسته دانشگاه بهشتی میباشد.گفتنی است که مادر دکتر فرزاد حمیدی به دلیل کهولت سن و بیماری نزدیک به شش ماه است، نتوانسته با فرزندش که در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد، ملاقات کند.همچنین خبرهای دریافتی حاکی از این است که فرزاد حمیدی به سلول انفرادی منتقل شده، در شرایطی که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر همچنان ادامه دارد.دکتر فرزاد حمیدی، بینا دارابزند، مهرداد لهراسبی، ارژنگ داوودی هفت روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرند، ضمن اینکه حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی ا... فیض مهدوی شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته اند.
Komitedefa_inaf@yahoo.com

Sunday, January 30, 2005

گفتگوبا کوروش صحتی درمورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی رجايی شهر کرج

۱۳۸۳.۱۱.۰۹
صدای آمريکا نازنين انصاری
کوروش صحتی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجويی، در مورد اعتصاب غذای دانشجويان زندانی در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره اين اعتصاب غذا و شرايط بد زندان نوضيحاتی داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم


هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و واکنش سرکوبگرانه مسئولان زندان

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی :1- علي و محمد طبرزدي فرزندان حشمت الله طبرزدي به دادگاه انقلاب احضار شدند. بر اساس احضاريه اي كه دو روز قبل به دست آنان رسيده است ، آنها ميبايست در تاريخ 12 اسفند در شعبه ي 26 دادگاه انقلاب حاضر شوند. گفتني است در احضاريه ي فوق اتهام آنان " اقدام عليه امنيت " عنوان شده است.علي و محمد طبرزدي از جمله بازداشت شدگان ، در مقابل دفتر سازمان ملل در مرداد ماه امسال بودند كه به مدت 25 روز در بند 209 زندان اوين به سر بردند. شایان ذکر است تعداد دیگری از متحصنین از جمله فریبا هدایتی به دادگاه انقلاب احضار شده اند.2- زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كه در اعتراض به عدم تفكيك جرايم و شرايط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند ، امروز وارد هفتمین روز اعتصاب خود شدند. بر طبق آخرين اخبار رسيده از زندان رجايي شهر، تاكنون مسئولين زندان در مقابل اين اعتصاب هيچ گونه عكس العملي از خود نشان نداده و تنها به فشارها و تهدید های خود افزوده اند.در این میان بینا داراب زند را در بند اشرار و قاتلان نگهداری می کنند، ارژنگ داوودی را به بهداری منتقل کرده اند اما وی با بستری شدن در این مکان خودداری کرده و حجت زمانی دیگر زندانی اعتصابی مورد تهدید قرار گرفته است. اخبار نگران کننده از زندان رجائی شهر مبنی بر افزایش فشار بر زندانیان سیاسی حاکی از تلاش رژیم برای از پا درآوردن آنهاست. ضمن آنکه اعتصاب کنندگان از کلیه نهادهای حقوق بشری درخواست کرده اند نسبت به وضعیت آنها و شرایط نامناسب زندانها واکنش نشان دهند. این شش تن زندانی سیاسی، تاکید کرده اند بر روی خواسته های خود پافشاری خواهند کرد و در برابر تهدید ها و حرکت های اختلاف افکنانه مسئولین زندان تسلیم نخواهند شد.بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي، حجت زماني، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي و جعفر اقدامي شش زنداني سياسي هستند كه از هفت روز پيش دست به اعتصاب غذا زدند.3- با پایان یافتن جلسات محاکمه حسن زارع زاده اردشیر مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، وی منتظر ابلاغ حکم از طرف دادگاه انقلاب است. زارع زاده در سال 79 به یک سال زندان محکوم شد که پس از گذراندن دوران محکومیت آزاد شد و محاکمات اخیر وی در ارتباط با پرونده های مفتوح از حوادث کوی دانشگاه تهران تا به امروز است.komitedefa@yahoo.com

اعتصاب غذای زندانيان رجائی شهر کرج را جدی بگیریم


مردم شریف ایران اعتصاب غذا تنها را و آخرین راهی است که یک زندانی سیاسی میتواند خواستهای خود را مطرح کند و تنها فریادی است که آن هنگام که جانش به لبش می رسد آن را بر سر مستبدین و دشمنان آزادی و انسانیت خالی کند. اگر من و شما که به راه شریف این شجاع مردان ایمان داریم نسبت به فریاد های این آهنین مردان بی اعتنایی ورزیم انگار که دیواری آهنین کشیده و مانعی در راه رسیدن این فریادها به گوش عمال رژیم ایجاد نماییم. من به عنوان یک دانشجو و کسی که در حد توان خود در داخل کشور وظیفه خویش را در قبال پدران، برادران و فرزندان آینده ی این مرز و بوم انجام می دهم از همه شما که به آزادی و انسانیت ایمان دارید، عاجزانه خواهش میکنم که نسبت به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بی تفاوت نبوده و آن را جدی بگیریم. من از تمام تلویزیونها و رادیوهایی که با قصد رساندن پیام مبارزین داخل و نشر و اشاعه این جنبش دمکراسی خواهی فعالیت میکنند تقاضا دارم از مبارزین واقعی و فعالی که هم اکنون در زندانها بسر میبرند و بخصوص آنها که برای گرفتن ساده ترین خواستهای انسانی خویش دست به اعتصاب غذا میزنند حمایت کنند. حمایتهای شما بهترین فشاری است که میتوان از خارج از کشور بر رژیم ایران وارد نمود.هم اکنون شش تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به نامهای بینا داراب زند، فرزاد حمیدی، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی و جعفر اقدامی در اعتراض به تبعید آنها از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج و نگهداری شدنشان در بین قاتلین، اشرار و معتادین که با قانون تفکیک جرایم خود رژیم هم مغایرت دارد دست به اعتصاب غذا زده اند و خواستار بازگشت هرچه سریعتر خود به زندان اوین میباشند.کورش رزمریم عضو حزب دمکرات ایرانایران/تهران/9/بهمن/83

جان زندانیان اعتصابی رجایی شهر در خطر است

اعتصاب غذای هفت نفر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر که از روز پنجم بهمن ماه آغاز شده، هم چنان ادامه دارد. این اعتصاب غذا که در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان، نقض گسترده حقوق بشر در ایران و سرکوب روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویی شکل گرفته ، وارد پنجمین روز خود شد.مهرداد لهراسبی، ارژنگ داودی، دکتر فرزاد حمیدی، بینا داراب زند،حجت زمانی، ولی فیض مهدوی و جعفر اقدامی از لحاظ جسمی در وضعیت نامناسبی قرار داشته و ماموران زندان با تحریک برخی از مجرمان زندانی برای ایجاد درگیری فیزیکی با آنها، سعی در شکستن اراده اعتصابیون و پایان دادن به این اعتصاب غذا دارند.بنابر آخرین اخبار رسیده یکی از اعتصابیون به نام دکتر فرزاد حمیدی به سلول انفرادی منتقل شده است. این در حالی است که تقی حمیدی پدر دکتر حمیدی نیز در روزهای گذشته شدیدا تحت فشار ماموران رژیم قرار گرفته و از او خواسته اند تا از ادامه اعتصاب غذای فرزندش جلوگیری نماید.ترفند تازه رژیم در برخورد با فعالان سیاسی و دانشجویی، نگهداری آنها در بندهای غیر سیاسی و در کنار زندانیانی با جرائمی چون قتل، سرقت مسلحانه و شرارت است. در سال های گذشته، تنی چند از فعالین سیاسی را در زندان هایی چون زندان قصر محبوس نموده بودند که با تخلیه این زندان ، زندان رجایی شهر کرج چنین نقشی را برای عوامل سرکوب گر رژیم پیدا کرده است.زندان رجایی شهر از مخوف ترین زندان های ایران است که برای شکستن اراده زندانیان سیاسی، آنها را به این زندان انتقال می دهند. کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، توجه مردم ایران، نهاد های بین المللی حقوق بشری و تمامی آزاد اندیشان جهان را به نقض گسترده حقوق این زندانیان جلب نموده و آنها را به حمایت از خواسته های به حق شان فرا می خواند.
کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
Rajayi-shahr Prison Hunger Strikers in Imminent Danger

February 01, 2005 Committee in Defense of Rajayi-shahr Hunger Strikers Iran va Jahan
Seven Iranian political prisoners are on hunger strike since 25th January in Rajaii-Shahr prison. The hunger strike is in protest against placing political prisoners amongst ordinary criminals, widespread abuse of human rights in Iran, and the continuing crackdown against journalists, political activists and students. Mehrdad Lohrasbi, Arzhang Davoodi, Dr. Farzad Hamidi, Bina Darabzand, Hojat Zamani, Vali Feyz- Mahdavi and Ja’afar Eghdami are in dire physical condition. The prison officials are provoking ordinary criminals to physically attack the hunger strikers in order to break down their resolve and end their hunger strike. According to our reports, Dr. Farzad Hamidi has been placed in solitary confinement. Mr. Taghi Hamidi, the father of Dr. Farzad Hamidi has also been put under pressure by the regime to force his son to end his hunger strike. The Islamic regime continues to place political prisoners amongst ordinary criminals sentenced for murder, armed robbery, narcotics and rape. In previous years the Qasr prison was used to mix political prisoners with ordinary criminals , but after the closure of Qasr prison, Rajaii-shahr prison is now used for such purposes. Rajaii-shahr prison on the outskirts of Tehran is one of the most notorious prisons in the Islamic Republic and is used for intimidating political prisoners in order to break down their resolve. The Committee for Rajaii-shahr Political Prisoners, would like to highlight the situation of these prisoners to the people of Iran, international human rights bodies and all the freedom loving people of the world, and asks them to support the rightful demands of these political prisoners.

اعلام حمایت حشمت الله طبرزدی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسیتاریخ: 10/11/83شماره: 2005-21
اعلام حمایت حشمت الله طبرزدی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج
مهندس حشمت الله طبرزدی امروز طی تماسی با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن ابراز حمایت خویش از تمامی کسانی که در زندان رجائی شهر در اعتراض به عدم تفکیک جرایم زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر می برند اعلام داشت، مسئله ی تبعید زندانیان سیاسی و نگهداری آنها در بین قاتلین، اشرار و معتادین به یکی از اهرمهای فشار بر مبارزین و آزادیخواهان از سوی وزارت اطلاعات رژیم تبدیل شده است تا به گمان خود به این وسیله مبارزین را خرد کرده و از ادامه ی راه مقدس خویش بازدارند. وی طی پیامی به زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعلام داشت که باید آنقدر به اعتصاب غذای خویش ادامه دهند تا رژیم مجبور شود آنها را به زندان اوین بازگرداند.قابل ذکر است که شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نامهای بینا داراب زند، دکتر فرزاد حمیدی، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی و جعفر اقدامی بیش از 5 روز است که در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به نگهداری آنها در بین قاتلین، اشرار و معتادین دست به اعتصاب غذا زده اند و خواستار بازگشتن به زندان اوین می باشند.مهندس طبرزدی نیز در حکم نا عادلانه و فلّه ای خود که در آن به 14 سال زندان و 2 سال محرومیت کامل از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی محکوم شد باید تمام مدت محکومیت خود را در یکی از زندانهای جنوب کشور ( به گفته قاضی حداد، زندان برازجان ) سپری کند. زندان برازجان تبعید گاه محکومین جرایم جنایی سایر استانها می باشد و طبق گفته روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندانها 40% از زندانیان تبعیدی این زندان به بیماریهای عفونی همانند ایدز و هپاتیت مبتلا هستند و بدلیل جدا نبودن این بیماران از سایر زندانیان سلامت جانی تمامی زندانیان این زندان در خطر می باشد. زندان برازجان که یک بنای خشتی قدیمی میباشد و جزو آثار میراث فرهنگی نیز میباشد در دوران قاجار ساخته شده است و به همین دلیل در چنان وضعیت نامساعد انسانی و بهداشتی قرار دارد که دادگاه براز جان محکومین آن شهر را به هیچ عنوان در آن زندان نگهداری نمی کنند و محکومین آن شهر را برای سپری کردن مدت محکومیت، به زندان بوشهر منتقل میکنند.مهندس حشمت الله طبرزدی اعلام کرده که اگر رژیم وی را از زندان اوین خارج کند دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد و اعتصاب غذای خویش را تا زمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برد ادامه خواهد داد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

اعتصاب غذا در رجايي شهر

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و عدم توجه مسئولين امر به اين موضوع در طي ماههاي اخير براي چندمين بار است كه تكرار ميشود
و اين بار 6 تن از زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كرج كه از جانب رژيم به عنوان جايگاه " اشرار" و " قاتلين" معرفي شده ، 6 روز است كه دست به اعتصاب غذا زده اند.. ذكر اين نكته قابل توجه است كه از اين عده 2 نفر در مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت شده اند( بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي) و 1 نفر به جرم مصاحبه با يك خبرنگاركانادايي و افشاي وضعيت حقوق بشر و فعالين سياسي در ايران( ارژنگ داوودي- فيلم ايران ممنوع) ، و اين بيش از پيش عدم توانايي و توجه سازمانها و مجامع مدعي دفاع از حقوق بشر را به وضعيت آزادي بيان و انديشه در ايران نشان ميدهد و يا شايد عدم اهميت فعاليني كه در رديفي به جز رديفهاي مورد حمايت آنها قرارمي گيرند.
در خبرها داشتيم كه " آمريكا" فشار بر وبلاگ نويسان و خبرنگاران و فعالين سياسي اصلاح طلب را محكوم نموده است و سازمانهاي حقوق بشري ، با اسمها و عناوين مختلف نيز به همين ترتيب. اما در اين سو حبسهاي طولاني مدت فعالين سياسي غير خودي، احضارهاي پياپي ، فشارها ، زندان و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي غير وابسته به دولت و اصلاح طلبان به هيچ شمرده ميشود.
مسئوليني كه اعلام ميكنند تمامي زندانها متناسب با جرم زنداني رده بندي شده اند !، آيا اين افراد و ساير زندانيان سياسي زندان رجايي شهر را در رديف" اشرار" قرار داده اند؟ اگر چنين است چرا اتهامات آنان " امنيتي" است و اگر چنين نيست چرا در چنين زنداني نگهداري ميشودند؟
شايد هم سريال ديگري از" قتل" و " سر به نيست " كردن فعالين سياسي در راه است؟ كه اگر چنين نيست هدف از تبعيد مهندس طبرزدي به زندان برازجان كه محل نگهداري مجرمين ايدزي است ، يا تبعيد بينا داراب زند ، دكتر فرزاد حميدي، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي و... به رجايي شهر كه يكي از مخوف ترين زندانهاي ايران است و به شهادت كساني كه در آنجا حبس كشيده اند ، هر روز يك نفر در اين زندان در جريان دعوا و زد و خود كشته ميشود ، چيست؟
كانونهاي مدافع حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانيان :
آيا در برنامه هاي شما دفاع از اين زندانيان كه وابسته به هيچ يك از جريانهاي حكومتي نيستند، قرار نگرفته است؟ يا شايد هنوز رسيدگي به زندانيان " گوانتانامو" و يا " اسراي عراقي" مهمتر از رسيدگي به وضعيت دگر انديشان مملكت خودتان است؟ و يا شايد هم دفاع از آنان برايتان هزينه ساز باشد و شما حاضر به پرداخت چنان بهايي نيستيد!.. كه اگر چنين است پس واي بر ما كه آنچنان در آسمان مهر آباد هورا كشيديم و شادي كرديم كه تا چند روز صدايمان به زور شنيده ميشد!
و واي بر ما كه گمان كرديم " بانوي صلحمان" در كنار گوانتانامو ، سخني هم از گوانتامو ي بزرگتر در ايران خواهد كرد... و گمان كرديم كه او در كنار تمامي اهداف ديگرش ، سخني هم از وضعيت حقوق بشردر ايران به زبان ميآورد ، از زناني ميگويد كه براي دفاع از حقوق همسرانشان در برابر دفتر سازمان ملل دستگير ميشوند و به زندان مي افتند، از مادري ميگويد كه 17 روز در آروزي بوسيدن دو فرزندش گريست .
و يا از مرداني كه تنها براي انديشيدن محكومند به اينكه بهترين سالهاي عمرشان را در زندان باشند... و واي بر من كه چه خوشحال و رها در مدحش چيزها نوشتم ..
آقاي " ابطحي" ؛ شما نيزاگر از شنيدن آنچه در زندان بر سر وبلاگ نويسان آمد ، گريستيد ، حتما بعد از شنيدن حرفهاي زنداني سياسي "غير خودي" ، خون گريه ميكنيد!

يادتان نرود اين افراد 6 روز است كه سر گرسنه بر بالين گذارده اند .. پس هنگامي كه در كنار سفره ي ناهار يا شامتان نشسته ايد ، لحظه اي هم به آنها فكر كنيد، شايد حتي براي چند ثانيه احساس كنيد كه لقمه ي غذا از گلويتان پايين نميرود و بكوشيد كه چنان هميشه " زنده كش و مرده پرست" نباشيم و حمايتتان را از آنها بيشتر كنيد.
اسامي زندانيان اعتصابي: بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي، حجت الله زماني، جعفر اقدامي

Saturday, January 29, 2005

جان دکتر فرزاد حمیدی در خطر است

بنا به اطلاعيه خبری "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی" در هفته گذشته دکتر فرزاد حمیدی، عضو ارشد جبهه دمکراتیک ایران، توسط یکی از زندانیان خطرناک به نام ستیوند که به اتهام قاچاق در زندان رجایی شهر به سر میبرد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.در ادامه اين اطلاعيه آمده است : خبرهای دریافتی از زندان رجایی شهر گوهردشت کرج حاکی از آن است که دستهای نامرئی قصد حذف فیزیکی دکتر فرزاد حمیدی و احتمالا دیگر زندانیان سیاسی را دارند و برای این کار ا ز زندانیان خطرناک و خود فروخته ای که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، استفاده میکنند.بنابراین هر لحظه ممکن است که زندانیان سیاسی در اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج توسط زندانیان خطرناک و جانی مورد حمله و حذف فیزیکی قرار گیرند.لازم به ذکر است که اینگونه برخوردها با حمایت مستقیم مسئولان زندان و وزارت اطلاعات حکومت صورت میپذیرد.دکتر فرزاد حمیدی که از یاران نزدیک مهندس حشمت ا... طبرزدی است، در تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دستگیر شده بود که هم اکنون بیش از پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان به سر میبرد. وی چندی پیش به طور ناگهانی به همراه مهرداد لهراسبی از دستگی_ d1 شدگان قیام خونین هجده تیرماه هفتاد و هشت ، به اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج منتقل شد و هم اکنون در بند 5 این زندان به سر میبرد.گفتنی است که بعد از آزادی دانشجوی مبارز بهروز جاوید تهرانی در شب گذشته، تنها بینا دارابزند و دکتر فرزاد حمیدی از میان بازداشت شدگان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مردادماه گذشته، در زندان به سر میبرند. ضمن اینکه بینا دارابزند نیز چندین بار توسط عوامل رژیم در زندان مو! رد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. ایشان نیز چندی پیش از زندان اوین به زندان مخوف رجایی شهر کرج منتقل شده است.این در شرایطی است که از امروز دکتر فرزاد حمیدی، بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و زندان ها دست به اعتصاب غذا زده اند.ضمن اینکه حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی ا... فیض مهدوی از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، مدت ده روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند. هم اکنون جمع زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در این زندان، به هفت نفر رسیده است. .

اعتصاب غذای گسترده زندانیان سیاسی

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی
تاریخ: 5/11/83
شماره: 2005-20
اعتصاب غذای گسترده زندانیان سیاسی در
زندان رجائی شهر در اعتراض به عدم تفکیک جرایم
امروز دوشنبه 5 بهمن ما 83، 6 نفر از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و
زندان ها دست به اعتصاب غذا زدند. بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حمیدی و جعفر اقدامی که در بندهای جدای از هم نگهداری می شوند در یک اقدام هماهنگ در زندان رجائی شهر کرج این اعتصاب گسترده را شکل داده اند.

زندان رجائی شهر کرج از جمله زندان هایی محسوب می شود که برای زیر فشار گذاشتن زندانیان سیاسی از آن استفاده می شود. این زندان اعدام های سال 67 را به خود دیده است. در زندان رجائی شهر کرج بهداشت و نظم در هیچ اولویتی قرار نگرفته است و زندانیانی در این مکان دوران حبس خود را سپری می کنند که دست به عمل مجرمانه عمدی زده باشند. از این رو قاتلان عمدی و اشرار نیز به این زندان منتقل می شوند. گفته می شود در اکثر بند های این زندان خرید و فروش مواد مخدر و تجاوز به جوان های کم سن و سال و ضعیف که توان دفاع از خود ندارند به سهولت انجام می پذیرد و رژیم از انتقال زندانیان سیاسی به این مکان هدفی جز شکنجه روحی و وادار کردن آنها به عقب نشینی از مواضع خود ندارد.

گفتنی است در طی روزهای گذشته مسئولین قوه قضائیه به دفعات اعلام کرده اند، زندان رجائی شهر در طرح طبقه بندی زندان ها برای قاتلان و زندانیانی با جرایم عمدی در نظر گرفته شده و برای زندانیان امنیتی( سیاسی ) زندان اوین در نظر گرفته شده است.

بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حمیدی و جعفر اقدامی که در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان دست به اعتصاب غذا زده اند همچنین با اعتصاب غذای خود ، نقض حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و دانشجویان را محکوم نموده و خواستار اجرای کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستند.
بینا داراب زند و ارژنگ داودی، به تازه گی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به حبس های سنگین محکوم شده و سپس از زندان اوین به بهانه ملاقات با خانواده، به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده اند.
رژیم روز به روز سرکوب آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر را گسترش می دهد و آنها را در زندان های انفرادی و طویل المدت زیر فشارهای روحی روانی و بعضا شکنجه جسمی قرار می دهد و پس از آنکه چاره ای جز نگهداری آنها در زندان نمی بیند لذا از زندان های خطرناک و غیر بهداشتی برای نگهداری آنها استفاده می نماید.


کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

komitedefa@yahoo.com

Friday, January 28, 2005

radio barabariThursday, January 27, 2005

زندانى سياسى هم بند قاتل و قاچاقچى؟

بنا به اطلاعيه خبری "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی" در هفته گذشته دکتر فرزاد حمیدی، عضو ارشد جبهه دمکراتیک ایران، توسط یکی از زندانیان خطرناک به نام ستیوند که به اتهام قاچاق در زندان رجایی شهر به سر میبرد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.در ادامه اين اطلاعيه آمده است : خبرهای دریافتی از زندان رجایی شهر گوهردشت کرج حاکی از آن است که دستهای نامرئی قصد حذف فیزیکی دکتر فرزاد حمیدی و احتمالا دیگر زندانیان سیاسی را دارند و برای این کار ا ز زندانیان خطرناک و خود فروخته ای که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، استفاده میکنند.بنابراین هر لحظه ممکن است که زندانیان سیاسی در اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج توسط زندانیان خطرناک و جانی مورد حمله و حذف فیزیکی قرار گیرند.لازم به ذکر است که اینگونه برخوردها با حمایت مستقیم مسئولان زندان و وزارت اطلاعات حکومت صورت میپذیرد.دکتر فرزاد حمیدی که از یاران نزدیک مهندس حشمت ا... طبرزدی است، در تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دستگیر شده بود که هم اکنون بیش از پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان به سر میبرد. وی چندی پیش به طور ناگهانی به همراه مهرداد لهراسبی از دستگی_ d1 شدگان قیام خونین هجده تیرماه هفتاد و هشت ، به اردوگاه مرگ رجایی شهر کرج منتقل شد و هم اکنون در بند 5 این زندان به سر میبرد.گفتنی است که بعد از آزادی دانشجوی مبارز بهروز جاوید تهرانی در شب گذشته، تنها بینا دارابزند و دکتر فرزاد حمیدی از میان بازداشت شدگان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مردادماه گذشته، در زندان به سر میبرند. ضمن اینکه بینا دارابزند نیز چندین بار توسط عوامل رژیم در زندان مو! رد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. ایشان نیز چندی پیش از زندان اوین به زندان مخوف رجایی شهر کرج منتقل شده است.این در شرایطی است که از امروز دکتر فرزاد حمیدی، بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و زندان ها دست به اعتصاب غذا زده اند.ضمن اینکه حجت زمانی، جعفر اقدامی و ولی ا... فیض مهدوی از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند، مدت ده روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند. هم اکنون جمع زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در این زندان، به هفت نفر رسیده است. .

Wednesday, January 26, 2005

سازمان مجاهدين خلق ايران: جان زندانيان اعتصابي درخطر است


روز گذشته سازمان مجاهدين خلق ايران با صدور اطلاعيه‌يي خبر داد آقايان حجت زماني، جعفر اقدامي، ولي الله فيض مهدوي در زندان گوهردشت در اعتصاب غذا بسر مي برند و اعلام كرد جان زندانيان اعتصابي درخطر است و از ارگانها و مجامع حقوق بشري براي نجات جان اين زندانيان استمداد طلبيد.
متن اطلاعيه
براساس اخبار رسيده از زندان گوهردشت كرج، آقايان حجت زماني،جعفرِ اِقدامي و ولي اللهِ فيض مهدوي در اين زندان در اعتصاب غذا بسر مي‌برند و وضعيت جسمي آنان وخيم مي‌باشد.براساس همين اخبار، زندانيان مذكور پس از شكستن اعتصاب غذاي قبلي خود، بدليل پاسخ نگرفتن خواسته هايشان از تاريخ 26 ديماه مجددا دست به اعتصاب غذا زده اند. حال آقاي جعفر اقدامي وخيم گزارش شده و به بهداري زندان منتقل شده و بستري ميباشد.آقاي اِقدامي در اعتراض به عدم رسيدگي به خواسته هايش لبان خويش را دوخته است. دژخيمان آخوندي خانواده اين زندانيان مجاهد را تحت فشار قرار داده اند، تا ضمن يك مصاحبه تلويزيوني با سناريوي از پيش نوشته شده، توسط وزارت اطلاعات، در تلويزيون آخوندي ظاهر شده، و عليه فرزندان مجاهد خويش مصاحبه كنند. سازمان مجاهدين خلق ايران از كليه شخصيتها، ارگانها و مجامع حقوق بشري براي نجات جان اين زندانيان استمداد مي‌طلبد و خواستار رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي درايران مي‌باشد.
سازمان مجاهدين خلق ايران
21. jan. 2005

به ياري اعتصاب كنندگان دلير

خطاب به:نهادهاي حقوق بشري
بنا بر اخبار دريافتي از روز دوشنبه5بهمن ماه،آقايان بينا داراب زند،دكتر فرزاد حميدي،مهرداد لهراسبي و ارژنگ داوودي در حمايت از اعتصاب غذاي آقايان حجت زماني،جعفر اقدامي و ولي الله فيض مهدوي، دست به اعتصاب غذاي گسترده زده و اعلام كرده اند كه خواهان رسيدگي به پرونده نقض حقوق بشر و سركوب مطبوعات و دانشجويان توسط رژيم مستبد ملايان هستند…

آنان همچنين با اين حركت انقلابي خواستار رسيدگي به اجراي كامل مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران ميباشند.
كميته رفراندوم آزاد ايران ضمن اعلام پشتيباني از اعتصاب غذاي زندانيان مجاهد و مبارز از عموم مردم آزاده و تمامي فعالان حقوق بشري خواستار حمايت از زندانيان بيدفاع بوده و مسبب هر گونه آسيب و گزندي عليه زندانيان سياسي را رژيم ديكتاتوري ملايان ميداند. و از ارگانها ومراجع حقوق بشري و بين المللي براي نجات جان آنان استمداد ميطلبد.
زنده باد آزادي-زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كميته رفراندوم آزاد ايران
5 بهمن ماه 1383
رونوشت به:
-دفتر سازمان ملل
-صليب سرخ جهاني
-كميته دفاع از حقوق بشر

radio barabariSunday, January 23, 2005

نامه سه تن از زندانيان مجاهد به دبيركل سازمان ملل متحد

سه تن از زندانيان مجاهد در زندان گوهردشت كرج كه از روز 26ديماه گذشته در اعتصاب به سر مي برند، طي نامه يي به دبيركل سازمان ملل متحد و نمايندگان اين سازمان، خواستار اقدامات عملي لازم عليه نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي، اعزام گزاشگران ويژه سازمان ملل به ايران و تشكيل يك كميته حقيقت ياب گرديدند.اين زندانيان قهرمان كه به رغم شكنجه هاي وحشيانه به مقاومت خود ادامه مي دهند، در تيرماه امسال نيز همراه با ساير زندانيان مبارز در زندان اوين اعتصاب غذاي جسورانه يي را برپا كردند كه بيش از 20روز ادامه داشت و حمايتهاي گسترده بين المللي را برانگيخت. متن نامه :( به نام خدا و به نام ازادي )نامه را با اين جمله از امام علي (ع)شروع مي کنيم که در رابطه با آن زن يهودي که مورد تعرض قرار گرفته و گوشواره از گوشش کنده بودند فرمود: هر کس اين خبر را بشنود واز غصه بميرد, نه تنها نبايد او را ملامت کرد, بلکه مرگ سزاوار اوست.رياست و نمايندگان محترم سازمان ملل, در حمايت از قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل و محکوميت جمهوري اسلامي در رابطه با نقص حقوق بشر ,تصميم گرفتيم در اين دهکده کوچک جهاني که دستيابي به ازادي و حقوق انساني, به مهمترين نيازجوامع تبديل شده است, شمارا در غم ملتمان شريک کنيم.ملتي در غم فقدان ازادي و حقوق فردي و اجتماعي خويش, اين نامه را خطاب به نمايندگان محترم و همه ازادي خواهان جهان که فريادهاي فرو خورده ملت ايران را مي شنوند تنظيم کرده, تا در برهه حساس و تاريخي ملتي که بيش از دو دهه از ابتدايي ترين حقوقش محروم بوده, ياري رسانيد. اين 25 سال و محکوميت چندين و چند باره جمهوري اسلامي به نقص حقوق بشر ثابت نموده که تصويب قطعنامه به تنهايي کافي نبوده, و اين امر مستلزم برخورد قاطع و اقدامات پراتيک و عملي سازمان ملل که در اين زمينه راهگشا باشد را طلب مي کند. با اين تفاسير ما چند تن از زندانيان سياسي گوهردشت (رجايي شهر)به نمايندگي از ملتمان ,خواهان ملزم و متعهد ساختن جمهوري اسلامي به طور جدي در رابطه با رعايت حقوق شهروند و دموكراتيک ,مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر هستيم و فرستادن گزارشگران ويژه سازمان ملل را جهت رسيدگي به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ايران , الزامي ميدانيم. همچنين تقاضاي تشکيل يک کميته حقيقت ياب از سوي سازمان ملل, جهت رسيدگي به حقوق پايمال شده خانواده زندانيان سياسي, بخصوص زندانيان دهه 1360که فرزندانشان در زندانهاي جمهوري اسلامي شکنجه و اعدام شده اند را داريم. از کميته حقيقت ياب خواستاريم جهت شناسايي گورهاي جمعي زندانيان سياسي دهه60 و احقاق حقوق خانوادهايشان, اقدامات لازم را به عمل اورد. ما خواستار انجام يک نظر سنجي ازاد و بي طرفانه از سوي سازمان ملل در رابطه با همه پرسي و برگزاري رفراندوم از ايرانيان داخل و خار ج کشور هستيم, زيرا معتقديم اين حقيقت بايد براي جهانيان اشکار گردد که ملت ايران, خود خواهان تعيين نوع حکومت و سرنوشت خويش هستند, نه آنکه حاکمان آزادي ستيزآنرا تعيين کنند. و در پايان به رياست و نمايندگان سازمان ملل اعلام ميداريم مادامي که به خاسته هاي بر حق ملت ايران ترتيب اثر داده نشود اينجانبان , حجت زماني , جعفر اقدامي , ولي الله فيض مهدوي در اعتصاب غذا به عنوان تنها راه باقي مانده براي بيان اعتراضمان مي باشيم.تاريخ شروع اعتصاب: شنبه 26/10/1383سلام و درود بر همه ازاديخواهان جهان حجت زماني جعفر اقدامي ولي الله فيض مهدويسلام عليکم بما صبرتم »